Stikstof aanbod

Zuid Holland

2.576,8 kg NH3 bruto
783 kg NH3 bruto

Noord Holland

3.670 kg NH3 bruto

Noord Brabant

3.671.43 NH3 bruto

Utrecht

498,25 kg NH3 bruto

Neem voor bovengenoemde stikstofrechten contact op met: Albert de Koning 0653 – 221 088 of per e-mail a.dekoning@koningwitzier.nl

Gelderland

2.900 kg NH3 bruto

Neem voor deze contact op met: Peter Jan de Jong 0653 – 896 973

Vrijblijvende aanbieding:
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst, op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van een gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.
Deze informatie is geheel vrijblijvend, aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend.

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?