TEGEN ONTEIGENING OF HET (BESTEMMINGS)PLAN?

Een verstandige eigenaar is niet tegen onteigening maar zorgt in de fase ervoor dat het overheidsplan voor de herbestemming, zo mogelijk, wordt aangepast. Ik leg uit waarom.

Als je niet beter weet, heeft onteigening een nare smaak. Je wordt door het algemeen belang gedwongen om je (eigendoms)rechten af te staan. Wie wil dat nu? Het voelt dan ook vreemd aan dat er (toch) voorstanders zijn van onteigening.

De ‘voorstander’ van onteigening is feitelijk niet voor gedwongen eigendomsrecht afstaan, maar wel voor de manier waarop een gedupeerde volledig schadeloos wordt gesteld.

Je moet bezwaar maken tegen het plan

Dankzij onze democratie is er in Nederland veel goed geregeld. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je het altijd eens bent met plannen van onze overheid. Met name op natuur- en infrabestemmingen zit een eigenaar vaak niet te wachten.

Door bezwaar te maken tegen het plan, kunnen belanghebbenden hun standpunt versterken, alternatieven aandragen en hun rechten beschermen. Dit kan helpen bij het voorkomen of beperken van de negatieve gevolgen van dat plan.

Als het plan eenmaal ‘democratisch’ is vastgesteld, dan komt het tot uitvoering. Daar mogen de (andere) inwoners van Nederland op rekenen. De individuele eigenaar kan daarbij schade lijden maar dat komt niet zomaar voor vergoeding in aanmerking. En zeker niet ruimhartig.

Waar men in het zakenleven soms kan besluiten meer te betalen dan de marktwaarde (bijvoorbeeld omdat het buurmansgrond is), mag de overheid dat niet. Als de overheid meer betaald dan de waarde, noemen we dat Staatsteun.

De overheid moet namelijk alle bedrijven gelijk behandelen. Zij mag er nl. niet de oorzaak van zijn, dat er voor één bedrijf een concurrentievoordeel is ten opzichte van een ander.

Als de overheid stiekem toch meer betaalt dan kan het gebeuren dat, na een beroep op ongeoorloofde staatsteun, de verkoper alles terug moet betalen. En niet alleen het bedrag, maar ook nog eens de wettelijke rente daarover! Het zal je maar gebeuren.

De hoogste vergoeding

Op de Europese staatsteunregel is één belangrijke uitzondering nl. als er een bestaande nationale wet is die een hogere vergoeding toestaat.

In Nederland is de enige wet die dit mogelijk maakt de Onteigeningswet. Dus als de onteigeningswet van toepassing is, dan kan de overheid naast 100% van de marktwaarde ook alle andere onkosten aan het bedrijf of instelling vergoeden. En dat niet alleen, maar ook de herinvestering-/inkomensschade. Dat noemen wij een volledige schadeloosstelling en dat is de hoogste vergoeding die in het Nederlands recht mogelijk is.

Kort door de bocht de conclusies:

  1. Zonder onteigening kan maximaal de marktwaarde betaald worden.
  2. Bij mogelijk toekomstige onteigening is volledige schadeloosstelling mogelijk.

Dus een eigenaar is niet tegen onteigening omdat een volledige schadeloosstelling de enige goede kans is in een situatie waarin herbestemming van de grond door de overheid een feit is!

Vraagt bovenstaande een verdere toelichting? Bel of mail ons en wij zullen het u persoonlijk toelichten.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?