Mijn favorieten

Bedrijfsverplaatsing

Agrarisch bedrijf verplaatsen

Bedrijfsverplaatsing het kan vrijwillig of gedwongen Een vrijwillige verplaatsing is voor u het beste te accepteren. Een slechte verkaveling met soms matige of te kleine gebouwen en eventueel in combinatie met het ontbreken van goede milieuvergunning of uitbreidingsmogelijkheden. Dit zijn vaak de oorzaken waarom men dit ingrijpende proces gaat overwegen. Een bestemmingswijziging van de grond voor stadsuitbreiding, infrastructuur of natuur zijn ook veel gehoorde argumenten.

Voor een bedrijfsverplaatsing heeft men de keuze voor verplaatsen binnen Nederland of emigratie. Eén zaak is van groot belang: de bedrijfsverplaatsing moet gerealiseerd worden uit de meeropbrengst bij verkoop van de huidige locatie.


Belangrijke punten voor een bedrijfsverplaatsing

Een belangrijke beslissing vraagt een goede voorbereiding, waarin u duidelijk uw voorwaarden voor bedrijfsverplaatsing moet formuleren.

  • Een toename van het aantal hectares land met minimaal 10 – 50 procent, waarbij alles in één huiskavel ligt.
  • De bedrijfsgebouwen van uw melkveebedrijf of akkerbouwbedrijf moeten voldoende capaciteit bevatten om groei in de toekomst te kunnen realiseren. Ook andere factoren voor een praktische bedrijfsuitvoering dienen aanwezig of realiseerbaar te zijn.
  • Het woonhuis, zeker niet onbelangrijk, moet degelijk zijn en in goede staat verkeren.
  • Waar bevinden zich de kerken, scholen, winkels, landbouwmechanisatiebedrijven en dergelijke?
Onze makelaar zal in overleg met u een begroting opstellen om zo inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van de bedrijfsverplaatsing. Hieruit zal blijken of de door u gestelde wensen haalbaar en betaalbaar zijn. Als blijkt dat de financieringslasten te zwaar worden, zullen alternatieve oplossingen bedacht moeten worden

Alternatieve oplossingen kunnen uiteenlopen: een andere vorm van financiering, (bijvoorbeeld gedeeltelijke (erf-)pacht); minder grond aankopen bij de boerderij; besparing van kosten (bijvoorbeeld bestaande gebouwen aanpassen in plaats van volledige nieuwbouw, toepassing van een kavelruil, subsidiemogelijkheden, etc).Wanneer bovenstaande alternatieven geen oplossing geven om de vervangende boerderij aan te kopen, zal naar een andere boerderij gezocht moeten worden. Soms ligt deze in een andere streek waar de grondprijzen lager zijn.
 

Kortom, een belangrijke voorfase in het proces van verplaatsing waarbij u al kunt steunen op de ervaring van uw makelaar. De makelaar die u de juiste oplossingen aanreikt, uw zaken zo goed mogelijk begeleidt, overlegt met uw accountant èn de voeten op de grond houdt.


Contact

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Klik hier om contact met een medewerker op te nemen.