Bedrijfsverplaatsing

Agrarisch bedrijf verplaatsen

Er zijn veel omstandigheden waardoor een agrariër kan besluiten om zijn agrarisch bedrijf te verplaatsen. Bij dat proces speelt de NVM-Agrarisch & Landelijk makelaar een belangrijke rol.

Gedwongen of vrijwillige bedrijfsverplaatsing

Bedrijfsverplaatsing kan vrijwillig plaatsvinden of gedwongen. Een vrijwillige verplaatsing kan te maken hebben met een slechte verkaveling en matige of te kleine gebouwen, eventueel in combinatie met het ontbreken van goede NB-wet vergunning of beperkte uitbreidingsmogelijkheden. Een groot deel van de verplaatsingen is “gedwongen”.

Een bestemmingsplanwijziging van de grond voor stadsuitbreiding, infrastructuur of natuur zijn veel gehoorde argumenten. In zo’n geval heeft u te maken met een verkoop ter voorkoming van onteigening (link naar pagina onteigening).

Binnen Nederland of emigratie

Voor een bedrijfsverplaatsing heeft men de keuze voor verplaatsen binnen Nederland of emigratie. Wanneer u bepaalde doelen heeft voor uw bedrijf die u in Nederland niet kunt realiseren, kan het voortzetten van uw bedrijf buiten de Nederlandse grenzen een goede oplossing zijn.

Het verplaatsen van uw bedrijf neemt meestal wel een jaar in beslag. Het begint met een goede voorbereiding. Onze makelaar zal in overleg met u een begroting opstellen om zo inzicht te krijgen in de financiële gevolgen van een bedrijfsverplaatsing. Hieruit zal blijken of de door u gestelde wensen haalbaar en betaalbaar zijn. Als blijkt dat de financieringslasten te zwaar worden, zullen we samen met u zoeken naar alternatieve oplossingen.

Wet- en regelgeving

Met een bedrijfsverplaatsing is er veel wet- en regelgeving van toepassing zoals de Wet Grondgebondenheid, NB-Wet, de PAS-vergunning en dergelijke. De Koning en Witzier Makelaars nemen u veel werk uit handen en werken nauw samen met de accountant/fiscalist en zo nodig andere externe bedrijfsadviseurs. Wij zijn een spin in het web en signaleren waar extra deskundigheid nodig is.

Kortom, de steun en de ervaring van uw makelaar is in deze fase onmisbaar. De makelaar die u de juiste oplossingen aanreikt, uw zaken zo goed mogelijk begeleidt, overlegt met meerdere partijen èn met beide benen op de grond blijft staan.

Lees hier ons interview met NVM

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op
Schadeloosstelling gedwongen of vrijwillige bedrijfsverplaatsing

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?