Fosfaatrechten

Per 1 januari 2018 heeft het fosfaatrechtenstelsel, de opvolger van het melkquotum, zijn intrede gedaan. Het doel van het fosfaatrechtenstelsel is dat de productie van fosfaat onder het fosfaatplafond blijft.

Het stelsel is enkel gericht op landbouwbedrijven met bedrijfsmatig* gehouden melkvee. Na de afschaffing van de melkquotum zijn deze bedrijven sterk gegroeid, met als gevolg dat er meer fosfaat is geproduceerd dan wettelijk is toegestaan. Er zijn drie diercategorieën waarvoor fosfaatrechten nodig zijn: diercategorie 100, 101 en 102. Welke dieren hieronder vallen kunt u hier op de website van Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) lezen. In januari 2018 hebben melkveehouders een beschikking met het aantal fosfaatrechten ontvangen van RVO. Melkveehouders mogen niet meer fosfaat produceren dan deze beschikking. Bij een tekort aan fosfaatrechten kunt u fosfaatrechten kopen of leasen. Bij een overschot aan fosfaatrechten kunt u deze verkopen of verleasen. Wij kunnen u hierbij adviseren en begeleiden!

Pieter Doelman vertelt u meer over fosfaatrechten!

De Fosfaatstroom

Fosfaatstroom (voorheen: Melkstroom) is een samenwerking tussen zeven gerenommeerde NVM-makelaarskantoren, waar De Koning & Witzier makelaars er één van is. Door het landelijke samenwerkingsverband worden partijen fosfaatrechten direct van boer naar boer te koop aan geboden via een groot aantal makelaarskantoren. Dit geeft voordelen voor zowel koper als verkoper. Daarnaast is hét kenmerk van de Fosfaatstroom dat alle transacties die plaatsvinden rechtstreekse boer-boer transacties zijn. Wilt u meer weten over wat wij kunnen betekenen bij uw aan-/verkoop of (ver)huur van fosfaatrechten? Kijk op www.fosfaatstroom.nl of neem contact op met Pieter Doelman.

Pieter Doelman

Assistent agrarisch makelaar, aanspreekpunt fosfaatrechten

Ontwikkelingen

Inmiddels hebben er enkele ontwikkelingen plaatsgevonden in het fosfaatrechtenstelsel. Zo is er een proefproces geweest met betrekking tot de verdeling van fosfaatrechten tussen pachter en verpachter. Het Hof heeft in zijn arrest van 26 maart 2019 besloten dat fosfaatrechten in beginsel van de pachter zijn. Onder enkele voorwaarden kan de verpachter wél aanspraak op fosfaatrechten maken. Lees hier onder welke voorwaarden dit het geval is. Hierbij moet wel vermeld worden dat beide partijen in dit proefproces nog mogen reageren voordat Het Hof op hun vorderingen beslist. Op 4 juni 2019 is een wetswijziging door de Eerste Kamer aangenomen om het afromingspercentage bij handel van fosfaatrechten tijdelijk te verhogen van 10 naar 20%. Tot die datum werd elke overdracht afgeroomd met 10% om er zo voor te zorgen dat Nederland onder het fosfaatplafond zou blijven. Echter, het aantal uitgegeven fosfaatrechten bleek te veel te zijn en het verhogen van het afromingspercentage is een maatregel om het aantal uitgegeven fosfaatrechten onder het sectorale plafond van 84,9 miljoen kilo te krijgen. Het afromingspercentage zorgt ervoor dat een verkoper van fosfaatrechten meer moet aanleveren dan de koper ontvangt, waardoor het aantal fosfaatrechten steeds iets afneemt. De verhoging van dit percentage zorgt er dus voor dat een verkoper nog meer kilo’s moet leveren dan de koper ontvangt. Wanneer de sector weer onder het sectorplafond komt als gevolg van deze regeling, wordt de verhoging uiterlijk twee weken daarna teruggedraaid.

* Voor hobbymatig melkvee (tot 100kg fosfaatrechten) zijn geen fosfaatrechten nodig.

Wilt u ook uw fosfaatrechten verkopen voor de maximale prijs. Wij kunnen uw rechten aanbieden via de www.defosfaatstroom.nl. Bel ons 0348-502224.

Fosfaatstroom NVM- makelaar

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?