Advies

Mediation

In sommige situaties kan de communicatie zo verstoord raken dat je er met elkaar niet meer uitkomt. Toch is het niet de wens om het probleem op te lossen bij de Rechtbank. De procedure kan veel tijd kosten maar ook veel geld. In deze situaties kan een mediator uitkomst bieden. Dit kan in verschillende situaties, denk bijvoorbeeld aan overdracht van onroerend goed of een echtscheiding.

Door mediation kan een conflict worden opgelost onder begeleiding van een neutrale conflictbemiddelaar. Een oplossing voor het conflict kan met hulp van een mediator vaak snel worden opgelost. De mediator is alleen de bemiddelaar en brengt het overleg op gang, de partijen zullen dus zelf bepalen hoe de oplossing eruit zal zien.

Mediation biedt een snellere oplossing voor het probleem. Daarnaast is het belangrijkste voordeel van Mediation dat de relatie vaak niet blijvend verstoord blijft. De partijen komen samen tot een compromis waar ze mee kunnen ‘leven’. Wij helpen u graag bij het oplossen van het conflict wat mogelijk bij u speelt.

Duurzame Energie

De Koning & Witzier makelaars hebben kennis van grond. Met deze kennis kunnen wij u adviseren wanneer u te maken krijgt met duurzame energie op uw grond. Dit kan het bouwen van een windmolen of een zonnepark betreffen.

Op het moment dat er duurzame energie op uw grond gevestigd wordt, dan krijgt u in veel gevallen te maken met het vestigen van een recht van opstal. Dit is een recht dat de ontwikkelaar van duurzame energie een windmolen of zonnepark mag vestigen op uw grond. Voor dit recht van opstal wordt een zakelijk recht overeenkomst opgesteld.

Hoe gaat het vestigen van duurzame energie in zijn werk?

  • De eerste stap is vaak dat u benaderd wordt door een ontwikkelaar van duurzame energie.
  • De tweede stap is dat wij voor u onderhandelen over de samenwerkingsovereenkomst. Ontwikkelaars van duurzame energie moeten een overeenkomst hebben om uiteindelijk de vergunning van overheden te krijgen om een windmolen of zonnepark te bouwen. Het is van groot belang dat de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst goed worden gemaakt, deze dienen namelijk als basis voor de zakelijk recht overeenkomst voor het vestigen van een recht van opstal. In deze overeenkomst worden onder andere afspraken gemaakt over de jaarlijkse vergoeding, de looptijd, de ontsluiting van de windmolen of het zonnepark en de oplevering van de grond aan het einde van de looptijd. Dit zijn een aantal punten waar afspraken over gemaakt worden, maar er zijn nog tal van andere punten die belangrijk zijn voor een overeenkomst waar daadwerkelijk voordeel bij heeft.
  • De ontwikkelaar zal zich inspannen om uiteindelijk de betreffende vergunning te krijgen.
  • De zakelijk recht overeenkomst wordt gevestigd en u krijgt daarmee een recht van opstal op uw grond.
  • De ontwikkelaar zal de windmolen of het zonnepark gaan bouwen.

In bovenstaande punten is het proces in grote lijnen omschreven. De makelaars van De Koning & Witzier zijn op de hoogte van ontwikkelingen en hebben kennis en ervaring in het afsluiten van een overeenkomst. Wij kunnen u duurzaam adviseren en voor u onderhandelen zodat er een overeenkomst wordt gesloten waar u voordeel bij heeft.

Agro planontwikkeling

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen in de agrarische sector. Sommige van deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat boeren zijn gestopt met hun agrarische bedrijf. Met de “ruimte voor ruimte regeling” kunnen de, wellicht verouderde, agrarische gebouwen financieel voordeel opleveren. Het opleveren van dit voordeel kan bijvoorbeeld door zelf de gebouwen te slopen en een bouwkavel te vestigen op uw erf. Een andere mogelijkheid is om de sloopmeters te verkopen, waardoor op een andere locatie gebouwd kan worden.

Hoe werkt de ruimte voor ruimte regeling?

  • Het verschilt per gemeente, maar vaak is er minimaal 1.000 m² aan agrarische bebouwing nodig die gesloopt kan worden.
  • Voor de 1.000 m² die gesloopt wordt, krijgt u één bouwkavel voor een nieuw te bouwen woning. Deze bouwkavel kan worden gevestigd op de huidige kavel binnen het huidige bouwblok, of op een andere locatie in het landelijk gebied. Het belangrijkste is dat de kwaliteit voor het landelijk gebied wordt verhoogd.
  • De bouwkavel moet landschappelijk goed worden ingepast.
  • De bestemming moet worden gewijzigd naar bestemming wonen. Een andere mogelijkheid kan zijn om de bouwkavel met een positief ingestemd principeverzoek te verkopen, op deze manier wordt het risico van ontwikkeling bij de kopende partij neergelegd.

De Koning & Witzier makelaars zijn op de hoogte van de “Ruimte voor Ruimte regeling per provincie, de daarbijhorende wet- en regelgeving en hebbende juiste kennis op fiscaal gebied. Daarnaast heeft De Koning en Witzier goede contacten die de bouwkavel op een goede manier landschappelijk kunnen passen en een eventueel principe verzoek te doen.

In een persoonlijk gesprek informeren wij u graag over de mogelijkheden en kunnen wij u het juiste advies geven.

Overige vraagstukken

We kunnen u helpen met allerlei vraagstukken welke in relatie staan tot landelijk gelegen vastgoed.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op
Advies voor agrarisch ondernemers

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?