Taxatie agrarisch bedrijf

Als u de waarde van uw (agrarisch) vastgoed wilt bepalen heeft u een taxatie nodig. Met een vakkundig en professioneel taxatierapport kunt u er zeker van zijn dat alle instanties het waardeoordeel accepteren. De Koning & Witzier is als geen ander in staat de waarde van uw object correct te taxeren. Onze agrarische taxateurs hebben ervaring in het taxeren van percelen losse grond, complete veehouderijen en akkerbouwbedrijven, maneges en paardenhouderijen, bedrijven met gemengde bestemming, boomkwekerijen en glastuinbouwbedrijven.

Direct een taxatie aanvragen

Onze taxateurs

Adriaan de Groot en Peter Jan de Jong zijn gecertificeerde NVM-taxateurs en staan geregistreerd in het Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs (NRVT). Tevens staan Adriaan en Peter Jan geregistreerd in het REV-register (Recognised European Valuer) van TEGoVa (The European Group of Valuers’ Associations ). Deze REV-titel geeft aan dat taxateur op een onderscheidend niveau in de markt opereert met de European Valuation Standards (EVS) als normstelling. Voor onze opdrachtgevers op lokaal én (inter)nationaal niveau is daarmee zichtbaar dat onze taxateur beschikt over een grensoverschrijdende kwalificatie als professional.

Peter Jan de Jong vertelt meer over het taxeren van een agrarisch bedrijf!

Het doel van de taxatie

U kunt een agrarisch taxatierapport voor verschillende doeleinden nodig hebben. De twee meest voorkomende doeleinden zijn financiering, fiscale doeleinden en bedrijfsovername. Een taxatie met financiering als doeleind kunt u bijvoorbeeld nodig hebben als u van plan bent om grond of een bedrijf aan te kopen, maar ook bij verbouwing, duurzaamheidsinvesteringen, uitbreiding of inkrimping van het bedrijf of het oversluiten van een hypotheek.

Een taxatie met fiscale doeleinden kan weer nodig zijn in andere gevallen. Hierbij kunt u denken aan: bedrijfsovername, bedrijfsstaking, BV of balans, maatschap aangaan of beëindigen, erfbelasting, aangifte successiebelasting, schenking, echtscheiding of boedelscheiding. Overigens is dit niet limitatief en kan een taxatie ook nog andere doeleinden hebben.

Het vaststellen van het doel van de taxatie is belangrijk, want het doel bepaalt welk waardebegrip gebruikt zal worden in de taxatie. Verschillende waardebegrippen zijn marktwaarde (eventueel met bijzonder uitgangspunt), waarde economisch verkeer (WEV) of waarde economisch verkeer agrarische bestemming (WEVAB). Wilt u meer weten over de verschillende doeleinden, neem dan contact op met één van onze taxateurs!

Een taxatierapport nodig? Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bepalen van de waarde van uw object is maatwerk. Het proces verloopt meestal volgende de onderstaande 10 stappen.

  1. U of uw accountant neemt contact met ons op. Vaak wordt telefonisch besproken wat getaxeerd moet worden en wat het doel van de taxatie is.
  2. De opdracht wordt geformuleerd in een opdrachtbrief en er wordt een afspraak gemaakt voor opname.
  3. De taxateur bereidt de opname voor door onder andere informatie bij het kadaster op te vragen.
  4. Bij de opname wordt de opdracht verder besproken en vindt er inventarisatie van vergunningen, bouwtekeningen en andere relevante documenten plaats.
  5. Het object (gebouw en/of land) wordt geïnspecteerd en zullen er foto’s gemaakt worden voor in het taxatierapport.
  6. Op ons kantoor vindt nader onderzoek plaats. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar het bestemmingsplan, wordt er een SWOT-analyse (strengths, weaknesses, opportunities & threats) gedaan en worden referentieobjecten gezocht en uitgewerkt.
  7. Alle verzamelde informatie wordt in het taxatierapport verwerkt. De waarde van het object wordt in dit rapport berekend en onderbouwd.
  8. Het taxatierapport wordt uitgewerkt in ons ALV-rapport (agrarisch landelijk vastgoed) welke afgeleid is van het A&LV-model van NVM/NRVT.
  9. Als u dat wenst sturen we u of uw accountant eerst een concept taxatierapport toe.
  10. We brengen eventueel wijzigingen aan en u krijgt het definitieve rapport zowel per mail als per post toegestuurd.

Direct een taxatie aanvragen

Heeft u een betrouwbaar taxatierapport nodig voor uw agrarisch vastgoed? Wij helpen u graag! Het aanvragen van een taxatie is snel en eenvoudig. Vul vrijblijvend ons taxatieformulier in en wij proberen binnen één werkdag contact met u op te nemen voor het uitvoeren van de taxatie.

Adriaan de Groot

REV Register Taxateur

Peter Jan de Jong

Agrarisch makelaar, taxateur en onteigeningsdeskundige

Wilt u meer weten? Wilt u ons een taxatieopdracht verstrekken: mail of bel dan naar onze taxateur.

U kunt ook vrijblijvend ons taxatieformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Taxatie nodig agrarisch onroerend goed

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?