Mijn favorieten

Taxatie agrarisch bedrijf

Agrarisch bedrijf taxeren

Of het nu gaat om een boerderij, kwekerij, manege of landerij, onroerend goed kent verschillende waardes. Koper en verkoper hanteren het begrip ‘verkoopwaarde’. De fiscus kent ‘de waarde in het economisch verkeer’, de overheid gebruikt het begrip ‘volledige schadeloosstelling’, de huidige term in "taxatieland" is marktwaarde. Al die waardes kunnen verschillen. De deskundige makelaars van De Koning & Witzier kennen als geen ander uw belang. Wij hebben ervaring in het taxeren van objecten in het buitengebied. Hiermee onderscheiden we ons van collega-makelaars die meestal binnen de bebouwde kom werken.
 

Taxatieproces

Hoe gaan onze makelaars te werk bij een taxatieopdracht? Het proces is grofweg in te delen in een aan tal stappen:

  • U of uw accountant neemt contact met ons op. We bespreken samen het doel van de taxatie. Waarover en waarom heeft u een waardering nodig?
  • Wij sturen u een schriftelijke bevestiging toe. 
  • Wij vragen, ter voorbereiding op een tweede gesprek, kadastrale leggers en kaarten op.
  • We bekijken ter plaatse het te taxeren object. Daarbij is niet alleen de kwaliteit van de gebouwen of de grond belangrijk, maar ook de ligging. Samen met u stellen we vast welke onderdelen fiscaal ‘in bedrijf’ zijn.
  • Er volgt een nader onderzoek van het object. Denk daarbij aan omgevingsfactoren, aan transacties uit het (recente) verleden of aan bestemmingsplanwijzigingen.
  • Alle verzamelde informatie wordt op kantoor geanalyseerd en verwoord. De te taxeren waardes worden berekend.
  • Het taxatierapport wordt opgesteld en per mail verstuurd. Als u dat wenst, sturen we u of uw accountant eerst een concept taxatierapport toe. Eventuele wijzigingen brengen we aan en u krijgt het definitieve rapport in twee- of drievoud toegestuurd.

Wilt u meer weten? Wilt u ons een taxatieopdracht verstrekken: mail of bel dan naar onze taxateur
U kunt ook vrijblijvend ons taxatieformulier invullen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Adriaan de Groot

REV Register Taxateur

Peter Jan de Jong

Agrarisch makelaar, taxateur en onteigeningsdeskundige