Onteigening

In Nederland hebben we beperkte ruimte. Agrarische ondernemers worden dan ook steeds vaker geconfronteerd met plannen van de overheid voor project- of natuurontwikkeling voor hun eigendom. Deze plannen kunnen bijvoorbeeld nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen of natuurgebieden betreffen. En om dit alles bereikbaar te houden worden er nieuwe wegen, watergangen of spoorwegen aangelegd.

Een onteigeningszaak is vaak een emotioneel proces. Meestal heeft de agrarische familie al jarenlang op deze plek gewoond en gewerkt. Daarnaast komt de gedupeerde tijdens het onteigeningsproces voor complexe vraagstukken en moeilijke keuzes te staan.

Onteigeningsdeskundige Niek Doelman vertelt u meer over onteigening!

Het onteigeningsproces

In eerste instantie probeert de overheid overeenstemming te bereiken met de ondernemer over het verkopen van het eigendom. Dit wordt minnelijke onteigening of minnelijke verkoop genoemd. Wilt u uw bezit niet verkopen of wordt er geen overeenstemming bereikt over de hoogte van de schadeloosstelling? Dan kan de overheid overgaan tot de gerechtelijke onteigening.

Het kan soms jaren duren voordat er duidelijkheid is in een onteigeningszaak. Daarom is de hulp van een onteigeningsdeskundige onmisbaar. Indien u te maken krijgt met nieuwe ontwikkelingen waar uw eigendom in betrokken is en een dreigende onteigening is het verstandig zo vroeg mogelijk een deskundig advies in te winnen. Niek Doelman, Albert de Koning en Peter Jan de Jong zijn onze onteigeningsdeskundigen.

Schadeloosstelling

Als de overheid aan alle regels heeft voldaan, mag zij u volgens de Onteigeningswet onteigenen, maar dit mag alleen tegen de volledige vergoeding van de financiële schade. Dit is een van de meest complexe zaken, want de hoogte van de schadeloosstelling is alleen via complexe rekenmethodieken vast te stellen. Enkele onderdelen van de vergoeding zijn:

  • Vermogensschade: de vrije verkoopwaarde van uw onroerend goed,
  • Inkomensschade: de inkomensdaling als gevolg van het verlies van grond en/of gebouwen, volgend uit hogere investeringskosten voor een vervangend bedrijf / woonhuis danwel de gehele of gedeeltelijke stalling.
  • Bijkomende schade: bijvoorbeeld verhuiskosten, herinrichtingskosten, makelaarskosten, notariskosten, hypotheekkosten, stagnatieschade en belastingschade. Ook de advieskosten van de onteigeningsdeskundige vallen hieronder. Volgens de Onteigeningswet heeft u recht op een vergoeding van de kosten voor deskundigenbijstand en daarom is de overheid in de meeste gevallen verplicht deze kosten (of een gedeelte) aan u te vergoeden.

Volgens de Onteigeningswet heeft u het recht op deskundigenbijstand en daarom is de overheid in de meeste gevallen verplicht een bijdrage in deze kosten aan u te vergoeden.’

De Onteigeningswet regelt de basis van deze vergoeding. Daarnaast bestaan er veel gerechtelijke uitspraken die meer duidelijkheid geven. De Koning & Witzier heeft uitgebreide kennis van jurisprudentie, de Onteigeningswet, waardebepalingen en schadeberekeningen.

Door onze ervaring in het onderhandelen over de schadeloosstelling, kan de optimale schadeloosstelling voor u worden gerealiseerd.

Ons doel

Wij streven ernaar om voor u de beste omstandigheden te kunnen creëren. Natuurlijk streven wij naar een zo hoog mogelijke schadeloosstelling, maar tegelijkertijd kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor de aankoop van een nieuw bedrijf of nieuwe woning.

Wanneer de onderhandelingen niet leiden tot overeenstemming en de overheid besluit tot onteigening, dan kunnen wij voor u verweer voeren in de administratieve onteigeningsprocedure en als deskundige optreden in de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

Bent u op zoek naar een onteigeningsdeskundige die u volledig kunt vertrouwen?

Ervaringen

  1. Lees hier over een succesvolle onteigeningszaak in Alphen a/d Rijn (afgrond in 2018)
  2. Lees hier het artikel over de kavelruil “Natuur en Boerenbelang” waarin 4 boerderijen en 155 ha. In Krimpenerwaard één overdracht zijn overgedragen! Deze kavelruil is afgrond in 2019
  3. Lees hier over de grote kavelruil Kooijdijk – Zandpad in verband met de natuurontwikkeling Westbroekse Zodden (Afgerond in 2019)

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen? Maak vrijblijvend een afspraak met ons.

Neem contact met ons op
Recht op vergoeding kosten deskundige bijstand onteigening

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?