We maken nieuwe natuur met ruim 20 zelfrealisatoren

De Koning & Witzier heeft de begeleiding afgerond van de verplaatsing van een kleinschalig veebedrijf (ter grootte van 6 ha.) naar een natuurboerderij welke uitgroeit naar 108 ha. We wensen de familie van Dijk veel succes en werkplezier op hun nieuwe boerderij!

Agrariër Herman van Dijk uit Gouderak ondertekende 21 april de ‘ruilovereenkomst’. Daarmee is hij de 24e zelfrealisator die zijn agrarische bedrijfsvoering met natuurbeheer combineert. Van Dijk: ‘Wij zijn blijf dat we na een proces van 4,5 jaar samen uit zijn gekomen. We hebben zin om er iets moois van te maken. Onze natuurboerderij kunnen we op onze nieuwe locatie aan de Kattendijk in Gouderak uitbreiden. Naast kruiden- en faunarijk grasland komt er ook vochtig grasland voor weidevogels en vervangen we op termijn drijfmest door ruige mest.”

Wethouder Jan Vente was bij de ondertekening. hij zette zich al voorzitter van de Stuurgroep Veenweiden Krimpenerwaard in om met agrariërs tot overeenstemming te komen. Vente: “Ik ben blij dat de zelfrealisatoren nu eindelijk aan de slag kunnen. Ik heb zeer veel waardering voor hun ondernemerschap en doorzettingsvermogen.”

De zelfrealisatoren leggen ongeveer 395 ha van de 2.250 ha nieuwe natuur aan, op eigendom- en pachtgronden. De zelfrealisatoren hebben, vaak samen met een adviseur, plannen voor natuur op hun grond gemaakt en ze zorgen ook voor aanleg en beheer. De overige natuurgronden worden beheerd door onder andere het Zuid-Hollands Landschap en het Natuurbeheercollectief Krimpenerwaard (NBC) samen met agrariërs uit het gebied. Het NBC is opgericht door en voor de agrarische- en natuurorganisaties om de coördinatie van het gezamenlijk beheer van het natuurgebied te gaan voeren.

Bron: Veenweiden nieuwsbrief mei 2022
Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?