Stikstof probleem ten onrechte op bord van boeren!

Als gevolg van verkeerde regelgeving is er een “stikstofprobleem” in Nederland! Bepaalde planten in Natura-2000 gebieden gedijen minder goed bij hoge concentratie stikstof. Het gevolg is: regels van de EU voor het verminderen van stikstof! De regels zijn door onze overheid gemaakt, maar de wet (PAS) blijkt ondeugdelijk, met een crisis tot gevolg.

De oplossing wordt, ook voor dit probleem, weer bij onze agrarisch ondernemers gezocht. Volgens de gegevens is de hoeveelheid stikstof in de lucht vanaf 2017 tot heden verdubbeld. Een feit is echter dat de agrarische sector kleiner is geworden! Daarbij komt dat de boeren al veel maatregelen hebben genomen om de stikstof uitstoot te beperken. Dit klopt toch niet, dit geeft toch juist aan dat het niet de boeren zijn die de extra stikstof uitstoot veroorzaken? Het is daarom een groot onrecht wat de boeren wordt aangedaan als zij moeten inkrimpen of verdwijnen!

Het belang van de “crisis” ontgaat een normaal denkend mens toch ook? Het gaat in deze discussie erover of planten wel of niet kunnen groeien. Dat is toch geen zaak van levensbelang? Laat onze overheid zich richten op de oorsprong: natuurgebieden kunnen worden verplaatst, of misschien kunnen we in Nederland gaan werken met Duitse en/of Belgische normen?! Het “probleem” over de ruggen van onze agrarische ondernemers oplossen is in ieder geval onrechtvaardig!

Wij steunen alle agrarische ondernemers. Jullie zijn zeker geen misdadigers! Jullie zijn hardwerkende ondernemers die eerlijk en betrouwbaar voedsel produceren, en die het juist verdienen gewaardeerd te worden.

Als Partner van Boeren staat De Koning en Witzier Makelaars naast jullie!

Niek Doelman – De Koning & Witzier Makelaars

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?