PAS buiten werking en asbest verbod van de baan

In dit nieuwsbericht zullen twee recente ontwikkelingen in de sector besproken worden. Eerst wordt het buiten werking stellen van de PAS besproken. Vervolgens wordt er aandacht besteed aan het verwerpen van het verbod op asbestdaken door de Eerste Kamer.

Programma Aanpak Stikstof buiten werking gesteld

Het beleid omtrent stikstof dat bekend staat als Programma Aanpak Stikstof, in de volksmond PAS genoemd, is door de Raad van State buiten werking gesteld. De PAS bevatte maatregelen om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden te verminderen. Voorbeelden van natura 2000-gebieden zijn de Nieuwkoopse Plassen en de Uiterwaarden van de Lek. Volgens de Raad van State is onvoldoende onderbouwd dat deze maatregelen effect hebben en daarbij zou de PAS in strijd zijn met de Europese wetgeving omdat in de PAS is opgenomen dat beweiden en bemesten vrijgesteld is van de vergunningsplicht. De Raad van State vindt dat deze activiteiten mogelijk wel schadelijk kunnen zijn voor de natuurgebieden. Om die reden zouden beweiden en bemesten niet in beginsel vrijgesteld van vergunningsplicht moeten zijn. De uitspraak van de Raad van State heeft geen gevolgen voor de boeren die een Wet Natuurbescherming (WNB)-vergunning hebben. Voor de boeren die een PAS-melding hebben zal dit wel gevolgen hebben. In deze gevallen is er geen WNB-vergunning en dus geen besluit van de provincie dat uw activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden. U doet er verstandig aan om een WNB-vergunning aan te gaan vragen, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe het aanvragen van een WNB-vergunning zal gaan lopen door de afschaffing van de PAS. De verwachting is dat op basis van deze uitspraak vergunningen door de provincie geweigerd moeten gaan worden als er sprake is van een toename van stikstof.

U doet er verstandig aan om een WNB-vergunning aan te gaan vragen, maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe het aanvragen van een WNB-vergunning zal gaan lopen door de afschaffing van de PAS.

Wetsvoorstel verbod op asbest

De tweede ontwikkeling is wat positiever voor de boer. In Nederland is er momenteel nog zo’n 80 miljoen vierkante meter asbestdak, waarvan een groot gedeelte in de vorm van golfplaten ligt op agrarische stallen en bedrijfsgebouwen. Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden verworpen.

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel om asbestdaken te verbieden verworpen.

Het verbod op asbestdaken komt voort vanuit gezondheidsoverwegingen. Het inademen van asbestvezels kan longkanker, asbestose of borstvlieskanker veroorzaken. Recent werd het gezondheidsgevaar in twijfel getrokken door een rapport van TNO, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit en Crisislab. In dit onderzoek is onderzocht wat de risico’s zijn voor mensen als zij blootgesteld worden aan asbest. Een van de conclusies luidde dat het verwijderen van asbest minder risicovol bleek dan gedacht. De onderzoekers gaven aan dat het saneren van asbest met de hoge kosten niet opweegt tegen de gezondheidswinst die het oplevert. De Eerste Kamer vreest ook dat het onbetaalbaar en onuitvoerbaar wordt voor mensen om zo snel hun dak te laten vervangen. Aanpassing van het wetsvoorstel om de wet in te laten gaan per 1 januari 2028 in plaats van 31 december 2024 mocht niet baten voor de minister. Dit betekent dat er voorlopig nog geen verbod is op asbestdaken.

Bronnen:

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?