Het NWWI en het Nieuwe model Taxatierapport Wonen 2021

Het NWWI is Het Nederland Woning Waarde Instituut en valideert/keurt de rapporten van woningtaxaties van haar aangesloten taxateurs. Ook ziet het NWWI toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.

Het is daarbij aan de taxateur om op basis van zijn expertise en als kenner van de lokale markt de waarde vast te stellen. Het NWWI levert, conform de norm van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT), minimaal 2 modelwaarden aan, welke inzicht kunnen verschaffen in de waarde van het object.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.600 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten.

Mag een aangesloten taxateur overal taxeren?

Nee, dit hangt af van waar het object gelegen is. Indien het object in één van de vier grote steden gelegen is, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, geldt een maximum straal van 10 km rondom de vestiging van de taxateur. Indien het object in de provincies Groningen, Friesland of Zeeland of op één van de Waddeneilanden ligt, geldt een maximum straal van 30 km. In elk ander geval geldt een maximum straal van 20 km. Deze laatste straal is dus in principe voor de taxateurs van de Koning & Witzier van toepassing.

Hoe controleert het NWWI het taxatierapport van de taxateur?

Het NWWI controleert de waarde-gegevens en de inhoud van het taxatierapport en toetst onder meer:

  • of de taxateur nog is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT);
  • de aanwezigheid van twee modelwaarden met bijbehorende toelichting;
  • een controle op de aannemelijkheid van de inhoud en oppervlakte conform de Branche Brede Meetinstructie (BBMI) en/of de NEN 2580-norm;
  • een controle op de aannemelijkheid van het juiste gebruik van de fotowijzer woningen
  • de aanwezigheid van zes relevante foto’s van het object;
  • het gebruik van relevante bronnen;
  • of de taxateur zich houdt aan de werkinstructies van het NWWI.

Wat biedt het NWWI u?

Het NWWI geeft de consument inzicht in de wijze waarop de waarde van zijn of haar woning is vastgesteld. In het taxatierapport van het NWWI is een uitgebreide onderbouwing en toelichting door de taxateur opgenomen. Het gebruik van verschillende modelwaarden garandeert een hogere kwaliteit van het taxatierapport. De consument krijgt dus een professioneel, overzichtelijk en goed onderbouwd taxatierapport dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Wanneer heeft u een gevalideerd rapport nodig?

Voor het verkrijgen van een woningfinanciering, zowel met als zonder Nationale Hypotheek Garantie, is een door het NWWI gevalideerd taxatierapport vereist. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door het NRVT zijn voorgeschreven aangevuld met eisen van NHG in het kader van onafhankelijkheid en objectiviteit.

Wordt het NWWI Rapport door alle geldverstrekkers geaccepteerd?

Ja, alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport dat door het NWWI is gevalideerd. Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport, zelfs ook voor niet NHG-financieringen, verplicht.

Welke aangesloten taxateurs zijn er voor de Koning & Witzier werkzaam?

Dit zijn Adriaan de Groot (vestiging Waarder)en André Boon (vestiging Leerdam). Deze taxateurs zijn uiteraard ook ingeschreven bij het NRVT.

Nieuw model taxatierapport wonen 2021

De taxatiebranche en geldverstrekkers hebben een nieuw model taxatierapport Wonen 2021 ontwikkeld. In dit rapport is er nog meer aandacht voor duurzaamheid en de bouwkundige staat van de woning, o.a. door de toevoeging van een bouwkundige opnamestaat. Ook is de leesbaarheid voor de consument verbeterd en is er meer aandacht voor de begrippen: erfpacht en de Vereniging van eigenaren. Voor de taxateur zorgt dit nieuwe modelrapport voor aanzienlijk meer uren werk.

Om per 1 juli 2021 met het nieuwe taxatiemodel te kunnen en mogen werken hebben ook de taxateurs van de Koning & Witzier een opleiding moeten volgen met een daaraan gekoppeld examen. Beide taxateurs zijn voor dit pittige examen geslaagd!

De ingangsdatum van het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte 2021 is met drie maanden uitgesteld. De reden is dat de techniek en software achter het nieuwe rapport nog niet naar behoren werken. De nieuwe ingangsdatum wordt: 1 oktober 2021.

NWWI-taxatie nodig?

Neem eens contact met ons op via 0348-502224 (vestiging Waarder) of 0345-744074 (vestiging Leerdam)

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?