Asbest; hoe zit het ook alweer?

Asbest in de woning

Asbest, hoe zit het ook alweer? Sinds 1 juli 1993 is de verkoop en het beroepsmatig toepassen van asbest verboden. Het materiaal is echter tot 1994 veel gebruikt, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Heeft u een woning die gebouwd is na 1993? Dan is de kans klein dat er asbesthoudend materiaal is gebruikt.

Asbest kun je vinden in meerdere structuren; hechtgebonden en niet-hechtgebonden. Hechtgebonden asbestvezels zitten stevig vast in ander materiaal, de kans is daarom klein dat deze vezels in de lucht komen. Als het materiaal in goede staat verkeert komen de asbestvezels niet vrij, u kunt het dan rustig laten zitten. Een asbestcement golfplaat is zo’n voorbeeld van een hechtgebonden asbest.

Hechtgebonden asbest zit goed in ander materiaal vast. Als dit niet is beschadigd, kun je rustig laten zitten.

Niet-hechtgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Hierdoor kunnen asbestvezels makkelijker vrijkomen. Dit kan gezondheidsrisico’s opleveren, en daarom moet dit altijd door een gecertificeerd bedrijf worden verwijderd. Een voorbeeld van niet-hechtgebonden asbest is spuitasbest of zwaar verweerd asbestcement.

Asbest herkennen

Twijfelt u of er asbest is gebruikt in uw woning? Asbest kunt u zowel binnen als buiten het huis aantreffen. Het kan verwerkt zijn in golfplaten op de schuur, in dakgoten en rondom de schoorsteen. Ook in plafondplaten, rioleringsbuizen, het kruipluik of de stoppenkast kan asbest zijn gebruikt.

Asbest is helaas lastig te herkennen, de vezels zijn namelijk niet met het blote oog te zien. Alleen een microscopische analyse geeft uitsluitsel of het materiaal daadwerkelijk asbest bevat. Een gecertificeerd asbestbedrijf kan veilig een materiaalmonster nemen.

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen is niet verplicht; als huiseigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het asbest in uw woning. Wel kan de gemeente dwingen om maatregelen te nemen als er sprake is van losgebonden asbest of asbest in heel slechte staat. In deze gevallen moet u het asbest afschermen of laten verwijderen.

Wilt u het asbest in of om uw woning laten verwijderen, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente (de zogenoemde asbestmelding). Laat asbest altijd verwijderen door een gecertificeerd bedrijf; de voorschriften voor asbestsanering zijn streng en de boetes voor het niet naleven van deze voorschriften zijn hoog.

Verbod op asbestdaken

In juni 2019 sneuvelde een landelijk verbod op asbestdaken in de Eerste Kamer. Het kabinet wilde asbesthoudende daken verbieden per 31 december 2024 (eerder 1 januari 2024). Uit advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek namelijk dat asbest gevaarlijker was dan voorheen werd gedacht en dat asbesthoudende daken de laatste grote bron van asbestvezels waren. De Eerste Kamer veegde het wetsvoorstel van tafel. Ook het plan om asbestdaken per 2028 te verbieden is gesneuveld. De leden van de eerste kamer vinden het plan om asbest te verbieden te duur voor huiseigenaren.

Het vervangen van een asbestdak

Hoe ouder een asbestdak, hoe meer asbestvezels vrijkomen door (natuurlijke) verwering. Het is daarom verstandig om een asbestdak te vervangen.

Indien u een asbestdak wilt gaan vervangen dan gelden er vanuit de overheid de volgende regels:

Voorbeelden van situaties waarin u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in móet schakelen:

  • Het asbestdak is al beschadigd;
  • Het asbestdak is groter dan 35m2;
  • U heeft asbesthoudende dakleien op het dak;
  • Het asbestdak ligt op een bedrijfspand.
  • Stichting Ascert beheert het register met gecertificeerde asbestbedrijven bij u in de buurt.
  • Lees ook het stappenplan asbest om te weten wat u precies moet doen.
  • Soms is het mogelijk om financiële ondersteuning te krijgen voor het verwijderen van asbestdaken.

Bronnen: eigenhuis.nl, ad.nl, rtlnieuws.nl en Rijksoverheid.nl

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?