Mijn favorieten

Onteigening

Wanneer u te maken met een onteigening heeft u een onteigeninsdeskundige nodig. Het zal u maar gebeuren dat de overheid over de bestemming van uw eigendommen gaat beslissen. Een nieuwe weg, woningbouw of de aanleg van natuur. Het kunnen zomaar redenen zijn voor onteigening. Het is lastig om zelf invloed uit te oefenen op deze beslissingen. Ondersteuning door een onteigeningsdeskundige is daarom zeker geen overbodige luxe. De deskundigen van De Koning & Witzier kunnen u tijdens de onteigeningsprocedure adviseren. Als u hen vroeg inschakelt, kunnen zij voor u de meest optimale schadeloosstelling bereiken.
 

Onteigeningswet

Als de overheid aan alle regels heeft voldaan, mag zij u volgens de Onteigeningswet onteigenen, maar alleen tegen volledige vergoeding van de financiële schade. Het lijkt of de schadeloosstelling goed is geregeld in de wet en de rechterlijke uitspraken, maar dat is slechts voor een deel waar. Daarom is het zo belangrijk dat u een deskundige inschakelt.
 

Schadeloosstelling bij onteigening

Als u te maken krijgt met onteigening kunt u aanspraak maken op een schadeloosstelling. Het gaat dan in grote lijnen om een vergoeding voor vermogensschade, inkomensschade en bijkomende kosten. Alleen een onteigeningsdeskundige kan deze schade begroten en kan over deze schade onderhandelen met de deskundige van de overheid. Overigens is de overheid ook verplicht alle of minimaal een groot gedeelte van de deskundigekosten te betalen aan de "onteigende".
 

Goede onderhandelaars

Onze onteigeningsdeskundige kennen de onteigeningswet en volgen ontwikkelingen nauw. Door de jarenlange ervaring zijn wij goede onderhandelaars geworden in het onteigenen. Ook hebben wij juridische inzichten waardoor wij u een compleet en deskundig advies kunnen geven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?  Neem contact met ons op en maak vrijblijvend een afspraak met een onteigeningsdeskundige.

  
 
 
 

Albert de Koning

Agrarisch makelaar en onteigeningsdeskundige

Niek Doelman

Agrarisch makelaar en onteigeningsdeskundige