Open Huis - 5 oktober van 11:00 tot 15:00 uur

Bekijk nu de deelnemende objecten

Hugo Botterweg 0 ong NOORDELOOS

Prijs op aanvraag 

Dit agrarisch object is verkocht
8.01.80 ha. grasland

Algemeen
Bereikbaar direct vanaf de openbare weg (Hugo Botterweg) en eventueel vanuit Noordeloos langs M. Trappenburgstraat (tussen huisnummers 18 en 28), met een eigen dam met toegangshek.

Kadastraal bekend: gemeente Noordeloos, sectie C. nummer 290 (groot 4.41.00 ha) en nummer 291 (groot 3.60.80 ha), gezamenlijk groot 8.01.80 ha.

De percelen zijn in exploitatie als (blijvend) grasland.

Op het perceel rust geen herinrichtingsrente. Er zijn, zover bekend in het kadaster geen rechten ingeschreven voor kabels en/of leidingen. Er is wel een jachthuurovereenkomst van kracht. Er is geen agrarisch natuurbeheer afgesloten op de percelen. Er zijn geen betalingsrechten aanwezig.

Voor zover bekend zijn er geen belemmeringen op het perceel op het vlak van natuur.

Grondsoort
De grondsoort, volgens de Bodemkaart 1:50.000, is bodemcode Rn47C. Omschrijving Kalkloze poldervaaggrond; zware klei profielverloop 3 of 3 en 4. Zuidelijk van het blok zijn meer veen gronden, noordelijk is de grond meer kleihoudend tot zavel in de buurt van de veenstroom ("Noordeloos", gaat over in de "Giessen").

Bestemmingsplan
Het object is gelegen buiten de bebouwde kom in het bestemmingsplan Buitengebied Giessenlanden, vastgesteld 11 maart 2015 door de (voormalige) gemeente Giessenlanden. De percelen hebben de bestemming Agrarisch. Op een gedeelte is de gebiedsaanduiding vrijwaringszone Molenbiotoop 400 van toepassing. Bebouwing van enige omvang is op grond van dit bestemmingsplan niet toegestaan. Meer informatie via ruimtelijkeplannen.nl of de gemeente.

Meer informatie
Neem contact op met Peter Jan de Jong van vestiging Leerdam via (0345) 744 074.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Verkocht

Bouw

Type
Losse grond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
8 ha 1 a 80 ca
Omvang
geheel perceel
Sectie
C
Perceel
290
Hectare
8
Are
1
Centiare
80

Kadastrale gegevens

Gemeente
Noordeloos
Sectie
C
Perceel
290
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken