STIKSTOF VERKOCHT! WAT NU…?

Stikstof is vandaag een ‘hot item’; Stikstof verkopen, stikstof aankopen en over de onzekerheden van deze tijd door de stikstofcrisis. In dit artikel gaat het mogelijkheden nadat uw stikstof verkocht is.

Land verkopen of verpachten?
Indien u alle stikstof verkocht heeft mag u geen vee meer houden op uw bedrijf. Dit betekent ook dat uw bedrijf in fiscale zin geen bedrijf meer is en dat u fiscaal zal moeten staken, uw landbouwgrond komt hiermee in box 3. De belastingwetgeving is veranderd en u moet nu belasting betalen over het ‘fictief rendement’ van landbouwgrond. Deze belasting kan oplopen tot wel bijna € 1.400,- bij een waarde van € 70.000, – per ha. Lees hiervoor ook het artikel op de voorpagina “het verhuren van land wordt duurder”. Indien u grond verkoopt wordt uw spaarpot (box 3 vermogen) aangevuld. Over spaargelden in Box 3 hoeft nauwelijks belasting te worden betaald. Dit is dus een groot voordeel ten opzichte van uw grond in eigendom houden en verpachten (en jaarlijks veel belasting betalen).

Bedrijfsgebouwen
U heeft bedrijfsgebouwen waar u geen vee meer in kunt houden. U kunt onderzoeken of u uw stal kunt gebruiken voor opslag of caravanstalling. Officieel mag dit niet volgens het bestemmingsplan, echter in de meeste gevallen wordt dit gedoogd. Een andere optie is om uw erf te herbestemmen. In het bestemmingsplan zijn vaak wijzigingsbevoegdheden opgenomen, om in geval van staking de bestemming te wijzigen naar een woon- of bedrijfsbestemming. Indien u uw bestemming wijzigt naar bestemming wonen bestaat er, in veel gevallen, de mogelijkheid om voor elke 750 m² of 1.000 m² (afhankelijk per provincie) schuur één compensatiewoning terug te bouwen. Indien u de bestemming wijzigt naar een bedrijfsbestemming kunt u bijvoorbeeld een loods (ver)bouwen met daarin kleine bedrijfsruimten voor verhuur.

Bestemmingswijziging… moeizame procedure
Het wordt nog wel eens onderschat wat voor een tijd, inspanning en geld het kost om de bestemming van uw erfperceel te wijzigen. Op financieel gebied moet u bijvoorbeeld denken aan kosten voor het schrijven van een bestemmingsplan, legeskosten, onderzoekskosten (bodem- flora fauna- archeologie-, geluidsrapporten), sloopkosten, eventueel sanering van asbest, etc. Dit kan een interessant proces zijn waarbij het verstandig is om een financiële scan te laten doen. In deze scan schatten wij de verkoopopbrengst (of huuropbrengst) na ontwikkeling in, hiermee heeft u de bruto-opbrengst. Daarnaast schatten wij de plankosten en de uiteindelijk te betalen belasting in. Samen met u bekijken we of het interessant is om de bestemmingswijziging in te zetten.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?