Heuvellaan 0 ong TIENHOVEN

Vraagprijs € 171.446 k.k.

prijs per hectare € 55.000

Perceel grasland van 3.11.72 ha.

Het perceel is direct bereikbaar vanaf de openbare Heuvellaan, ten zuiden van huisnummer 8a. Hier ligt een toegangspad in eigendom van ca. 80 meter tot het perceel.

Kadastraal bekend: gemeente Maarssen, sectie K, nummer 1502, groot 3.11.72 ha. De oppervlakte gemeten maat is volgens boerenbunder.nl 2,64 ha.

Het toegangspad is belast met een erfdienstbaarheid van weg. Heersend erf is de eigenaar van huisnummer 8a, die over een lengte van ongeveer 60 meter het landbouwpad mag benutten om te komen van en naar de openbare weg. In het graslandperceel zelf zijn geen erfdienstbaarheden bekend.

De grondsoort is Veen op zand.

De percelen zijn in exploitatie als (blijvend) grasland.

Op het perceel rust een herinrichtingsrente van 1.052,46 per ha, eindjaar 2039. Het perceel is opgenomen in Natura 2000, zoals bijna het gehele landbouwgebied. Voorts is er volgens het kadaster een BP ingeschreven ten behoeve van de gemeente Stichtse Vecht.

Voor zover bekend is er wel een jachthuurovereenkomst, maar geen visrechtovereenkomst van kracht. SNL-overeenkomst is wel van toepassing (randenbeheer). Uitgangspunt is dat de koper deze zal voortzetten. Betalingsrechten zijn aanwezig (gemeten maat) en behoren bij de aanbieding.

Het object is gelegen buiten de bebouwde kom in het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Maarssen, vastgesteld 17 december 2013 door de gemeente Stichtse Vecht. De percelen hebben de bestemming Agrarisch met Waarden Natuur- en Landschapswaarden, Dubbel bestemming Waarde Archeologie 4 en gebiedsaanduiding Milieuzone Grondwaterbeschermingsgebied.

Meer informatie is te verkrijgen via Peter Jan de Jong, vestiging Leerdam (0345) 744 074.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Losse grond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
3 ha 11 a 72 ca
Omvang
geheel perceel
Sectie
K
Perceel
1502
Hectare
3
Are
11
Centiare
72

Kadastrale gegevens

Gemeente
Maarssen
Sectie
K
Perceel
1502
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken