Bilderdam 0 ong DE KWAKEL

Prijs op aanvraag 

Bilderdam, De Kwakel
(nabij autobedrijf Van der Boon BV)

Diverse percelen grasland met kadeperceel en 100m bebouwing.
Totale oppervlakte 9.39.45 ha.

Percelen grasland:
Uithoorn A 333 01.22.20 ha.
Uithoorn A 334 01.14.10 ha.
Uithoorn A 335 01.23.70 ha.
Uithoorn A 2402 00.79.15 ha.
Uithoorn A 2404 00.02.05 ha.
Uithoorn A 2406 00.41.35 ha.
Uithoorn A 2408 00.64.20 ha.
Subtotaal 05.46.75 ha.
Dijkperceel:
Uithoorn A 667 02.29.40 ha.
Uithoorn A 668 01.63.30 ha.
Subtotaal 03.92.70 ha.
Totaal 09.39.45 ha.

De percelen beschikken nauwelijks over water, hebben geen greppel.
Oppervlakte gemeten maat volgens RVO 09.05.84 ha.

Hooiberg 7 x 5 meter, gebouwd van damwandplaat met zinken platen kap.

Schuur/stal ca. 11 x 6 meter, gebouwd van steen, houten topgevels, abc golf platen dak, voorzien van betonvloer.

Opstallen zijn niet onderheid en zijn niet voorzien van nutsvoorzieningen.

De percelen weiland en kade zijn voorzien van een erfdienstbaarheid, heersend erf is Waternet. Deze heeft het recht de percelen te laten onderlopen met water indien dat nodig is ter voorkoming van watercalamiteiten. De schatting is dat dit eens in de 3 jaar voorkomt, gedurende 20 dagen per calamiteit. Dit betreffen echter gemiddelde. De eigenaar heeft de exploitatie in deze vorm ca. 4 jaar en het is tot op heden nog niet ondergelopen. Er is nog geen ervaring mee.

Jachtovereenkomst nee
Visrechtovereenkomst nee
SNL-overeenkomst nee
Betalingsrechten behoren bij de aanbieding.

Bestemming:
Het object is gelegen buiten de bebouwde kom van Bilderdam in het bestemmingsplan Landelijk Gebied Veenweiden gebied, vastgesteld 25-06-2015 door de gemeente Uithoorn. De percelen hebben de bestemming agrarisch veehouderij 3, dubbel bestemming waarde archeologie 4. Dubbelbestemming waarde slotenpatroon, dubbelbestemming waterstaat waterbergingsgebied, functie aanduiding akkerbouw, gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzonde-LIB 4, artikel 31.2.

Het dijkperceel heeft de bestemming Natuur waarde archeologie 4, waarde slootpatroon, waterstaat waterkering, gebiedsaanduiding luchtvaartverkeerzone-LIB 4.

Vraagprijs op aanvraag.

Feitelijke aanvaarding bij betaling, zo spoedig mogelijk.
De percelen zijn nu in exploitatie als grasland.

Bereikbaarheid:
Via 2 voorliggende percelen in eigendom van Waternet. Dit recht van weg is gebaseerd op recht van toegang middels een dijkperceel o.b.v. de keur van het Waterschap. Verkoper gebruikt deze toegang al meer als 20 jaar zonder dat iemand daar bezwaar of opmerkingen over heeft gemaakt.


Vrijblijvende aanbieding:
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend.
Er is pas sprake van een overeenkomst op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.
Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Overdracht

Status
Beschikbaar

Bouw

Type
Losse grond
Soort eigendom
volle eigendom

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
9 ha 39 a 45 ca

Kadastrale gegevens

Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
333
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
334
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
335
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
2402
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
2404
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
2406
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
2408
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
667
Eigendomssituatie
volle eigendom
 
 
Gemeente
Uithoorn
Sectie
A
Perceel
668
Eigendomssituatie
volle eigendom
Bekijk alle kenmerken