Wat is de huidige stand van zaken rondom stikstof?

Berichten over stikstof, opkoopregelingen en beëindigingsregelingen, ze volgen elkaar continue op. Soms lijkt het ‘stikstofmoeras’ alleen maar groter te worden.

In deze blog willen we u graag vertellen wat de actuele stand van zaken is en wat de opties rondom stikstof zijn.

Extern salderen:

Op de provincie Utrecht na is het in alle provincies mogelijk om stikstof aan te kopen of om stikstof te verkopen, extern salderen genaamd.

Als veehouder heeft u de mogelijkheid om de stikstof uit uw NB vergunning of uw oude vergunning te verkopen naar een partij binnen of buiten de landbouw.

Partijen binnen de landbouw zijn andere boeren die hun NB wet vergunning nog niet op orde hebben of die voor uitbreiding extra stikstof nodig hebben. Partijen buiten de landbouw hebben stikstof nodig om met hun project van start te kunnen gaan. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld infrastructuur op de grond en in de lucht, woningbouw en grote fabrieken die stikstof uitstoten.

Prijzen die worden betaald voor stikstof zijn erg wisselend. Kenmerkend is dat partijen buiten de landbouw aanzienlijk meer betalen voor stikstof dan dat er binnen de landbouw wordt betaald. Uiteindelijk bepaald de depositie van uw bedrijf op de natura2000 gebieden en de invloed van een bepaald project op natura2000 gebieden, de prijs van stikstof.

Piekbelasters:

De laatste berichten zijn dat de overheid werkt aan een nieuwe vrijwillige opkoopregeling voor piekbelasters. Vanaf april volgend jaar zullen piekbelasters mogelijk actief worden benaderd en zal er een bieding van 120% van de marktwaarde worden gedaan.

Wat de voorwaarden van deze opkoopregeling zullen zijn blijft nog een verrassing.

Wordt bijvoorbeeld het beroepsverbod weer van toepassing of is er een mogelijkheid om het bedrijf te verplaatsen?

We zullen af moeten wachten of deze regeling wel van toepassing wordt. De vorige concept opkoopregelingen zijn vervolgens weer in de prullenbak beland omdat er, onder andere vanuit de Europese Unie, geen goedkeuring gegeven werd. Dit had voornamelijk te maken met staatssteun.

In elke berichtgeving rondom piekbelasters wordt ook het woord dwang genoemd en hiermee wordt onteigening bedoeld. Voor u als boer kan dit als een bedreiging klinken maar eigenlijk wordt met onteigening een volledige schadeloosstelling bedoeld. In een volledige schadeloosstelling wordt uw vermogensschade, inkomensschade en bijkomende kosten schade vergoed. Samenvattend komt dit erop neer dat u de marktwaarde van het bedrijf vergoed krijgt met een plus van 20% – 30%.

Onteigening (volledige schadeloosstelling) kan dus als bedreiging klinken maar dit biedt ook kansen als u uw bedrijf bijvoorbeeld wilt verplaatsen. Ook als u wilt stoppen met uw bedrijf kan deze regeling een ‘bonus’ zijn.

Samenvattend:

Het lijkt een ‘moeras’ met allerlei berichten over stikstof die uw toekomst mogelijk onzeker maken. Toch hebben wij inmiddels ervaring dat er mogelijkheden zijn met uw stikstofrechten en dat er mogelijkheden zijn indien u overweegt stappen te ondernemen met uw bedrijf.

Wij brengen graag de mogelijkheden voor u in kaart.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?