Warme grond verkopen?

Huizen nodig!

Er moeten jaarlijks tienduizenden woningen worden gebouwd om in deze ‘behoefte’ te kunnen voorzien. Veel huizen worden gebouwd op locaties die oorspronkelijk in bezit waren van gemeenten en projectontwikkelaars. Deze beschikbare locaties raken echter op. De provincies en gemeenten kijken de laatste tijd steeds vaker naar eventuele locaties in het landelijk gebied om nieuwe woonwijken aan te leggen/bouwen.

Grond nodig

Inmiddels zijn veel projectontwikkelaars en aannemers bezig om grondposities te verwerven. De Koning & Witzier Makelaars treedt inmiddels op voor verschillende ondernemers en zoekt naar de beste oplossingen. Voor iedere grondeigenaar kan dat verschillend zijn! Projectontwikkelaars zijn bereid forse bedragen voor grond te betalen, maar dan wel als er enige zekerheid is dat er ook echt op de grond gebouwd mag gaan worden.De vraag die dan naar boven komt is wanneer die zekerheid er is, en of partijen wel bereid zijn om langere tijd aan elkaar verbonden te zijn.

Belaste verkoopwinst

Een agrarisch ondernemer wil de grond ook pas verkopen als hij een groot bedrag voor zijn grond kan ontvangen, en dan alleen als hij de winst kan herinvesteren. Als de boer deze grote winst niet kan herinvesteren zal er aanzienlijk belasting betaald moeten worden. Dit laatste willen de meeste boeren niet.

Herinvesteren

Om (een grote) winst op landbouwgrond te kunnen herinvesteren moet er sprake zijn van overheidsingrijpen in het kader van de fiscale herinvesteringsregeling. Dit is alleen als er op de gronden een bestemmingsplan voor bebouwen ligt, en/of de Wet Voorkeursrecht Gemeenten op de grond is gelegd of als er sprake is van een “dreigende” onteigening! In de meeste situaties is daar echter nog geen sprake van. Aangezien de projectontwikkelaars nu belangstelling hebben voor grondposities en er (nog) geen overheidsingrijpen is, is het voor een grondeigenaar best lastig om nu al zaken te doen.

Optieovereenkomst

In onze praktijk sluiten wij daarom koopoptieovereenkomsten tussen de grondeigenaren en de projectontwikkelaars. In een koopoptieovereenkomst gaat het onder andere over de optievergoeding, de looptijd van de optieovereenkomst , wanneer er sprake is van overheidsingrijpen, de uiteindelijke koopsom, en of de koopsom in één of twee delen wordt betaald?! Naast deze zaken is ook belangrijk hoe o.a. uw financiërder tegen een dergelijke overeenkomst aankijkt en zo zijn er andere factoren die ook nog een rol spelen.

Deskundige hulp

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande, of zelf te maken hebben met de mogelijke ontwikkeling van uw grond dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Graag informeren wij u dan in een vrijblijvend gesprek over uw vragen en uw mogelijkheden.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?