Verkopen van stikstofrechten

– of zoals in de regelgeving geformuleerd: extern salderen

Nadat de Provincie Limburg is gestart met de regelgeving extern salderen, zullen de overige provincies -zoals het ernaar uitziet- vrij vlot aansluiten. Een uitzondering hierop is de Provincie Gelderland, zij zullen in eerste instantie over gaan tot extern salderen op basis van ‘lease’ in plaats van ‘koop’.

Extern salderen is het verkopen van stikstofrechten op bepaalde natuurgebieden.

De kilogrammen uitstoot stikstof in deze natuurgebieden worden in een stikstofdepositieberekening gezet en worden op deze manier eenheden die verhandeld kunnen worden. Om deze rechten te kunnen verkopen dient er een onherroepelijke toekenning te zijn van de rechten aan verkoperszijde. Met andere woorden: u heeft een NB-vergunning (natuurbeschermingvergunning) nodig om deze rechten te kunnen verkopen. Tegenwoordig wordt de ‘NB-vergunning’, de ‘natuurbeheervergunning’ genoemd. 

Als deze NB-vergunning er niet is, wordt het al een stap moeilijker. In dat geval moeten de rechten eerst zeker gesteld worden tot de vergunning er wel is.

Als deze rechten er zijn, kan er uitgerekend worden wat het aantal kilogrammen stikstof (NH3) is. Deze berekening vindt plaats volgens de huidige norm besluit huisvesting. Ter verduidelijking – het wordt niet berekend aan de hand van de kilo’s uit de huidige vergunning, maar volgens het nu gangbare (gewenste) huisvestingssysteem. Waar melkrundvee over het algemeen een uitstoot heeft van 13,0 NH3 is het op basis van de norm besluit huisvesting op dit moment 8,6. De depositie dient per natuurgebied berekend te worden, het dichtstbijzijnde natuurgebied bepalend!

Voorbeeld:
100 melkkoeien, beweiden 13,0 kg NH3 (1.300 kg NH3) Norm ‘’besluit huisvesting’’ 8,6 kg

Uitgangspunt extern salderen 100 x 8,6 x 70% = 602 kg NH3

Voorwaarden:

  • De NB-vergunning dient aanwezig te zijn.
  • De stikstofrechten dienen in de afgelopen periode te zijn benut.
  • De stalbezetting dient onafgebroken aanwezig te zijn of er moet een hervatting van de stalbezetting mogelijk zijn zonder vergunningsuitbreiding.

NB- vergunning of bouwvergunning

  • De persoon mag niet meegedaan hebben aan de stoppersregeling.
    • Actieplan Ammoniak Veehouderij
    • Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

De prijs is volledig afhankelijk per situatie. Wellicht moet er met meer partijen zaken gedaan worden of kan de verkoper de rechten deels ‘per gebied’ verkopen. Daarnaast is het nog niet zeker hoeveel dieren de koper extra kan houden.

De stikstofrechten (oftewel ammoniakrechten) kunnen verkocht worden aan alle partijen, er zijn geen uitzonderingen. Dit betekent dat de stikstofrechten vanuit de agrarische exploitaties naar de bouw, infrastructuur of andere bedrijven kunnen gaan. De koper dient een verzoek in bij de Provincie voor bijschrijving van zijn stikstofrechten. De Provincie beoordeeld of zij deze toekennen aan de koper.

Gezien het feit dat de uitstoot van de stikstof ammoniakdepositie geeft op verschillende natuurgebieden, en kopers weer op die betreffende gebieden hun rechten in orde dienen te brengen, kan het zijn dat een verkoper met meerdere partijen zaken gaat doen om al zijn ammoniak neerslag te kunnen verhandelen.

Gezien de ervaring met gelijksoortige rechten hebben wij de indruk dat dit vanuit de kopers gestuurde transacties worden. Kopers hebben stikstofrechten nodig en gaan vervolgens verkopers zoeken om aan deze rechten te komen. Andersom is het een moeizame zoektocht.

Heeft u interesse in de koop of verkoop van stikstofrechten, dan begeleiden wij u graag in deze transactie.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?