Update: provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

We schreven er al over in onze vorige nieuwsbrief: de regeling ‘provinciale aankoop veehouderijbedrijven nabij natuurgebieden’. Het is goed om te realiseren dat dit een regeling is tussen de Rijksoverheid en de provincies. Iedere provincie geeft op haar manier invulling aan de regeling, zodat het per provincie kan verschillen. We willen u toch graag meer informatie verstrekken.

Voorwaarden deelname opkoopregeling
Bedrijven met een hoge stikstofdepositie op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden kunnen door de provincie worden benaderd of ze willen deelnemen aan de ‘opkoopregeling piekbelasters’. Op deze manier hoopt de regering de stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden te verlagen. Dit zou positieve invloed hebben op de natuur.

In principe neemt de provincie dus het initiatief om ‘piekbelasters’ te benaderen. Zou u ook in aanmerking willen komen voor deze opkoopregeling? Dan kunt u ervoor kiezen om zelf in gesprek te gaan met de provincie.

Er gelden enkele voorwaarden voor de provincie om gelden vrij te krijgen van het Rijk:

  1. U heeft een bedrijf met melkvee, kippen, kalkoenen, varkens, vleeskalveren of ander vleesvee.
  2. De stikstofdepositie van uw bedrijf op stikstofgevoelige Natura 2000-gebied(en) (binnen een straal van 10 km vanaf uw bedrijf) bedroeg het afgelopen jaar minimaal 2 mol stikstof per hectare.
  3. U heeft 80% van de productierechten in eigendom (en die vervallen bij de deal).

De marktwaarde van uw bedrijf
Bedrijven die willen deelnemen aan de opkoopregeling ontvangen de marktwaarde van hun bedrijf. Deze marktwaarde wordt door een onafhankelijke taxateur vastgesteld.

In de subsidie die de provincies krijgen worden bijvoorbeeld de bedrijfsgebouwen, het land en productierechten meegenomen. De bedrijfswoning wordt hierin niet opgenomen. Nu is het niet zo dat de woning niet door de provincie kan worden overgenomen, de provincie dient de aankoop van de bedrijfswoning zelf te financieren. Ook wanneer de provincie ook de bedrijfswoning en/of de bedrijfsgebouwen van een ‘niet-aangewezen’ diergroep (bijvoorbeeld schapen) in de aankoop mee wil nemen, moet dit door de provincie zelf worden gefinancierd.

De regeling schrijft marktwaarde voor, in onze ogen zou een volledige schadeloosstelling ook tot de mogelijkheden moeten behoren. Het is dan zaak de provincie te overtuigen daar middelen voor vrij te maken.

Beëindigen veehouderij
De provincie draagt zorg voor veel belangrijke zaken rondom het beëindigen van de veehouderij. Zo is het bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de productierechten komen te vervallen en dat de milieutoestemming en/of natuurvergunning wordt ingetrokken of aangepast.

Tot slot
Mocht u vragen hebben hoe wij als waarde-deskundige/ taxateurs tegen deze regeling aankijken, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u verder informeren over de reële waarde van uw bedrijf. De provincie kan een partij zijn, maar misschien zijn er wel andere belangstellenden die andere voorwaarden stellen!

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?