Stikstofupdate en de mogelijke gevolgen voor uw bedrijf

Bijna een jaar lang verkeerden veehouderijen in onzekerheid over de toekomst doordat de Raad van State de PAS ongeldig verklaarde. Vrijdag 24 april 2020 heeft Carola Schouten in een brief de ‘structurele aanpak stikstof’ beschreven. Hierin staat welke maatregelen het kabinet wil nemen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen.

De maatregelen:

  • Extern salderen met veehouderijbedrijven: Het wordt (waarschijnlijk in juni) mogelijk om extra stikstof te kopen of om stikstof geheel of gedeeltelijk te verkopen door extern salderen. Een waarschijnlijke voorwaarde om intern- of extern te kunnen salderen is een geldige natuurvergunning. Op de verkoop van stikstof zal een afromingspercentage van 30% zijn. De vrijvallende stikstofruimte die ontstaat door de 30% afroming zal worden gebruikt voor het legaliseren van de PAS-meldingen. 
    De verkoper van stikstof zal via een contract aan moeten tonen dat hij stikstof verkoopt en dat hij ook definitief stopt met het uitstoten van het deel stikstof dat hij verkoopt. Na ondertekening door beide partijen zal het contract ter goedkeuring naar de provincie moeten. De provincie moet namelijk toestemming geven voor de verkoop/aankoop van de betreffende stikstof om ongecontroleerde uitkoop te voorkomen. De provincie zal een afweging maken of verkoop/aankoop van stikstof past in de gebiedsgerichte aanpak. Naast verkopen zal verleasen van stikstofruimte ook tot de mogelijkheden gaan behoren.
  • Vergunning voor beweiden/bemesten: In de brief van Carola Schouten is opgenomen dat beweiden en bemesten niet vergunningsplichtig zullen worden.
  • Legaliseren van PAS-meldingen: Het kabinet gaat gebruik maken van een zogenaamde ontwikkelreserve. Deze ontwikkelreserve moet ervoor zorgen dat de 3.600 PAS-meldingen gelegaliseerd kunnen worden. Hier is een ingewikkeld proces voor opgezet en het legaliseren zal dan ook enige tijd in beslag nemen. De Europese Commissie zal hier onder andere toestemming voor moeten geven.
  • Verlagen van ruw eiwitgehalte veevoer: Er zal de komende jaren een maximum worden gesteld aan de gehalten ruw eiwit gehalte in het mengvoer en mogelijk ook in ander krachtvoer.
  • Vergroten van het aantal uren weidegang: De inzet van deze maatregel is gericht op de uitbreiding van het gemiddeld aantal uren weidegang per jaar ( op dit moment 1648 uur). Dit moet uitgebreid worden met  125 uur in 2021 en 250 uur in 2022.
  • Verdunning mest: In de brief is een voornemen beschreven dat bedrijven regenwater opvangen van staldaken en het erf om hiermee te mest te kunnen verdunnen. Hier zal een investeringssubsidieregeling voor worden voorbereid van 100 miljoen euro. De investering zal voor 40% worden vergoed. 
  • Stalmaatregelen: In 2023 zullen per diergroep nieuwe aangescherpte emissienormen worden gesteld. Deze eisen zullen uiterlijk in 2025 zijn ingegaan. Voor bestaande stallen zal er dan een overgangsperiode gaan gelden om uiteindelijk ook aan de nieuwe normen te voldoen. In de brief wordt geschreven dat er een subsidie zal worden verleend voor het doorvoeren van de aanpassingen.

Wat kan De Koning en Witzier voor u betekenen?

Met de beschreven maatregelen zal de landbouw in de komende jaren te maken krijgen, waardoor de druk van regelgeving groter wordt en er weer investeringen vanuit de landbouw moet worden gedaan. Met de meeste maatregelen zullen wij u als De Koning en Witzier niet kunnen helpen.

Toch zijn er twee maatregelen waar wij wel gespecialiseerd in zijn en u van een goed advies kunnen voorzien. 
De eerste maatregel is al beschreven, het extern salderen met veehouderijen. De Koning en Witzier kan u hiermee helpen door partijen bij elkaar te brengen die stikstof willen verkopen danwel aankopen.

De andere maatregel waar wij u bij uitstek mee kunnen helpen is de landelijke beëindigingsregeling. Dit is de regeling die de mogelijkheid bied om uw landbouwbedrijf te stoppen ofwel te laten kopen door de provincie. De rangschikking van de aanvragen vindt plaats op basis van de grootte van de stikstof depositie op het betreffende Natura2000 gebied. De locatie met de hoogste depositie komt dus als eerste in aanmerking voor de uitkoopregeling. Voor deze regeling is een bedrag van € 1 miljard gereserveerd. Op dit moment is nog niet bekend of u ook in aanmerking komt voor de regeling als u uw bedrijf verplaatst naar een locatie waar uw stikstofdepositie op natura2000 een stuk minder is.

De Koning en Witzier kan u adviseren bij de toekomst van uw bedrijf. Gaat u door met uw bedrijf? Wilt u verplaatsen? Of wilt u misschien juist stoppen met uw bedrijf?

Als uw bedrijf wordt aangekocht door de overheid is dit een ingewikkeld traject waar veel zaken bij komen kijken. U moet hierbij denken aan zaken op sociaal gebied, financieel gebied, fiscaal gebied en juridisch gebied. De overheid huurt haar expertise in. Zorg ervoor dat u ook expertise heeft, zodat u niet omver geblazen wordt! Goed verkopen doet men tenslotte maar 1 keer.
De Koning en Witzier heeft, mede vanuit hun ervaring bij onteigeningsbegeleiding, kennis en specialisme om het beste resultaat voor u te bereiken zowel in opbrengst en resultaat als op juridisch en fiscaal vlak. Echter is niet alleen het financiële resultaat belangrijk want emoties spelen ook een grote rol wanneer u uw bedrijf zou verkopen aan de provincie.

Wilt u eens verder praten over de toekomst van uw bedrijf? Graag maken wij een afspraak met u en geven u graag ons deskundig advies.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?