Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden

Het zal u niet ontgaan zijn; eindelijk is de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betreffende de opkoopregeling voor veehouderijbedrijven dichtbij natuurgebieden in de Staatscourant verschenen. 

Deze regeling zorgt voor de financiering van de Provincies. De provincies kunnen geld bij het Rijk verkrijgen voor de opkoop van veehouderijbedrijven. De regeling zelf zegt veel over de inhoud waar een veehouder die opgekocht wil worden mee te maken zou kunnen krijgen.
Veeleer is deze regeling bedoeld om de gelden te regelen tussen het Rijk en de Provincie.

Wie komt er in aanmerking?
Wilt u in aanmerking komen voor opkoopregeling dan dient u zich bij de Provincie te melden. Vervolgens gaat er een traject lopen. Eén van de belangrijke vereisten is dat u binnen 10 kilometer zit van een overbelast Natura 2000-gebied met de zogenaamde stikstofgevoeligheid. Na de regeling te hebben gelezen hebben we geprobeerd te begrijpen wanneer en wie in aanmerking komt voor de opkoopregeling. Wat niet in de regeling naar voren komt is een duidelijke eis dat er op het bedrijf een geldige Natuurbeschermingswet-vergunning aanwezig moet zijn. Veel bedrijven hebben deze vergunning namelijk niet. Er zijn bedrijven met een PAS-melding en bedrijven die geen enkele vergunning hebben, en dus produceren op basis van de oude Hinderwet of milieuvergunning/Algemene maatregel van Bestuur.

Geen financiering voor bedrijfswoning
In de regeling wordt gesproken over maximale vergoedingen welke het Rijk aan de Provincie kan gaan betalen. Hierbij worden de bedrijfsgebouwen, het land en productierechten meegenomen, maar de woning van de betreffende ondernemer wordt hierin niet opgenomen.
Nu is het niet zo dat de woning niet door de Provincie wordt overgenomen, maar de financiering voor de aankoop van deze woning moet bij de Provincie zelf worden gerealiseerd.

Welke vergoeding wordt betaald voor stikstof?
In de regeling zijn bepaalde maxima opgenomen voor de bedragen die de Provincie mag besteden, en deze zijn gebaseerd op de stikstofdepositie in mollen per hectare. De berekening van deze mollen per hectare vindt plaats middels een zogenaamde “aankoop calculator”.
Tot op heden hebben wij geen toegang tot deze calculator kunnen krijgen.

Op basis van de huidige regeling zoals deze is gepubliceerd kunnen wij er als makelaar en waardedeskundige er nog niet uit opmaken of het voor de veehouders interessant wordt om hun bedrijf te koop aan te bieden bij de Provincie. Onder andere is daarbij belangrijk welke waarde aan de productierechten worden gehangen, zoals fosfaat voor de melkveehouders. Daarbij lezen we niets in deze regeling over de waarde van stikstof.

Sloopverplichting
Het bijzondere in de regeling is dat de Provincie in principe de bedrijfsgebouwen koopt, en de verplichting heeft om de bedrijfsgebouwen te slopen. Al met al redelijk onduidelijk voor een betreffende ondernemer als het woonhuis niet wordt meeverkocht.

“Boeren verbod”
Een andere bijzondere regeling is dat een veehouder welke zijn bedrijf via de opkoopregeling heeft verkocht, nergens anders meer boer mag worden. Of dit gebaseerd kan worden op enig recht weten wij niet, het lijkt grondwettelijk erg apart dat deze verplichting op een ondernemer gelegd kan worden. Wanneer u op leeftijd bent zal deze afspraak geen probleem zijn, maar wanneer u een jonge ondernemer bent en ergens anders in Nederland in een minder stikstof belastende plaats verder wilt ondernemen is dit toch wel een erg vergaande beperking.

Tot slot
Er zijn dus nog genoeg vragen, toch wordt er ook enige helderheid verschaft. Wij zien er naar uit om met de Provincie in gesprek te gaan over hoe zij deze regels denken te gaan toepassen.

Mocht u vooraf al vragen hebben hoe wij als waardedeskundige tegen deze regeling aankijken en/of advies van ons zou willen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wij kunnen u verder informeren over de reële waarde van uw bedrijf, ook als deze niet wordt verkocht aan de Provincie maar eventueel in de markt kan worden verkocht

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?