Onteigening? Zoek een (eigen) gesprekspartner

Onteigeningszaak

Wie jaren op dezelfde plek woont en werkt, zit meestal niet te wachten op een onteigeningszaak. Het start meestal met geruchten en vage plannen. Daarna worden er allerlei informatie- en inspraakbijeenkomsten gehouden in zaaltjes in uw omgeving of soms online. Maar uiteindelijk heeft de overheid toch ‘gewoon’ eigendommen van anderen nodig voor de aanleg van een weg, een woonwijk of natuurgebied.

Gelijkwaardige vermogens- en inkomenspositie

Een onteigening gaat anders in zijn werk dan een ‘normale’ verkoop. Eigenaren weten in het algemeen redelijk goed wat hun land waard is. Maar de marktwaarde alleen is geen volledige schadeloosstelling. Bij schadeloosstelling is er een stelsel van spelregels dat de omvang bepaalt. Je hebt als individu geen referentiekader, al ben je nog zo’n handige handelaar. Veruit de meeste zaken komen niet bij de rechtbank terecht, je leest er niet over in de krant. Het vergt wel veel (papier)werk.

Bij onteigening is het uitgangspunt dat er een gelijkwaardige vermogens- en inkomenspositie bereikt wordt voor de redelijk handelend persoon in uw situatie. Voor en na de ingreep heeft die persoon, in euro’s uitgedrukt het zelfde saldo (in eigendom of op de bank) en verdient zij of hij nog net zo veel (of weinig). Soms is het slim om al een opvolger in beeld te hebben: die heeft een langere carrière voor zich. En zorg dat alle facetten in beeld zijn of komen. Daarbij, of eigenlijk daarom, krijgt u ook een vergoeding voor het inschakelen van een deskundige.’

Kansen in de voorfase

In de voorfase is er meestal veel tijd om zaken anders te regelen. Dat zijn kansen. In de eindfase bij de rechtbank gaat het alleen nog om geld. In de voorfase kunnen onze onteigeningsdeskundigen voor u dingen regelen: bijvoorbeeld in natura zoals een kavelaanpassing, het beschikbaar krijgen van vrijkomende grond, kavelvergroting, ruiling, herbestemming en dergelijke. Of meeromvattend zoals fiscale zaken of bijvoorbeeld een complete verhuizing naar een ander of beter bedrijf of locatie. En dat is vaak alleen al meer waard dan die laatste 10 eurocent per vierkante meter. Tot slot is het fijn om een klankbord te hebben die samen met u bespreekt of de uitkomst een goed resultaat is.

Kortom: betrek de deskundigen van De Koning & Witzier in een vroegtijdig stadium, dan kan er het meest bereikt worden!

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?