Natuurontwikkeling na 6 jaar afgerond door middel van kavelruil Kooijdijk- Zandpad

Natuurontwikkeling Westbroekse Zodden

De familie Baas heeft een agrarisch melkveebedrijf aan de Kerkdijk in Westbroek. Het natuurgebied waar dit bedrijf gevestigd is, de “Westbroekse Zodden” is al jaren in ontwikkeling. Dit heeft gevolgen voor de agrarische gronden van de familie Baas, al vanaf 2013 is de familie Baas daarom in gesprek met de Provincie Utrecht om te komen tot de ontwikkeling van natuur op de agrarische gronden die bij hen in bezit zijn.

De natuurontwikkeling is een ‘bedreiging’ voor het agrarische bedrijf, maar tegelijkertijd staat de familie Baas ook positief tegenover de natuurontwikkeling. Een gevolg van de natuurplannen is dat de familie Baas het bedrijf moest verplaatsen. Daarom werd er gezocht naar een nieuwe locatie.

De natuurontwikkeling is een ‘bedreiging’ voor het agrarische bedrijf, maar tegelijkertijd staat de familie Baas ook positief tegenover de natuurontwikkeling.

De Provincie heeft zelf nog diverse gronden in eigendom aan de Kooijdijk, ook in Westbroek. Na lang overleg, zoeken naar oplossingen zowel qua locatie als over de noodzakelijke schadeloosstelling, hebben partijen uiteindelijk in 2015 resultaat bereikt. De familie Baas zou een nieuwe boerderij gaan bouwen op de grond van de Provincie Utrecht aan de Kooijdijk in Westbroek. Vervolgens is er onderzocht of het haalbaar is om door middel van een procedure te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan van het bouwblok. Dit is een langdurig proces geworden waarbij uiteindelijk werd besloten dat deze nieuwbouw niet kon worden gerealiseerd, in verband met ruimtelijke aspecten. Gevolg was dat de familie Baas opnieuw moest gaan onderhandelen met de Provincie.

Kavelruil

In dat kader is uiteindelijk vorig jaar de familie Visser bereid gevonden om de boerderij, ook aan de Kooijdijk te Westbroek, aan de familie Baas te verkopen zodat de familie Baas op deze locatie het agrarische bedrijf kan gaan voortzetten. Vanwege veel verspreid liggende percelen is er door ons een kavelruil georganiseerd. Het voordeel van de kavelruil is dat de overdrachtsbelasting is vrijgesteld, niet alleen voor agrarische grond maar ook voor de bedrijfsgebouwen. Ook hypothecaire inschrijvingen kunnen kosteloos ‘verplaatst’ worden.

Het voordeel van de kavelruil is dat de overdrachtsbelasting is vrijgesteld, niet alleen voor agrarische grond maar ook voor de bedrijfsgebouwen. Ook hypothecaire inschrijvingen kunnen kosteloos ‘verplaatst’ worden.

Vanuit belanghebbenden, eigenaren van de gronden gelegen rondom de boerderij aan de Kooijdijk, zijn er nog een andere partijen aan de kavelruil toegevoegd, en is er door één van de deelnemers nog een boerderij aangekocht aan het Zandpad in Breukelen. Al ruilende, pratende, schuivende is de kavelruil “Kooijdijk – Zandpad” ontstaan.

Notaris

Dinsdag 30 april is deze kavelruil in gezelschap van alle partijen en Mirjam Maasdam, gedeputeerde van de Provincie Utrecht, gepasseerd op het notariskantoor Veldjesgraaf & Korlaar te Woudenberg.

De kavelruil is een afronding van een proces met uiteindelijk een prachtig resultaat, dit neemt niet weg dat het ook “bloed zweet en tranen” heeft gekost. Dit is echter nu afgerond en alle partijen kunnen hun blik weer op de toekomst richten waarbij

  • De familie Baas een nieuwe toekomst bouwt door middel van een biologisch bedrijf met aanvullende publieksfuncties.
  • Twee ondernemers hebben de belangrijke beslissing genomen waaruit blijkt dat “Stoppen ook ondernemen is”!
  • Alle andere partijen hebben een uitbreiding van hun bedrijf kunnen realiseren.
  • Tegelijkertijd kan het natuurontwikkelingsgebied “Westbroekse Zodden” in de komende jaren worden gerealiseerd.
  • Uiteindelijk is deze zaak dan ook een win – win situatie voor alle deelnemende partijen, inclusief Provincie Utrecht.

De schadeberekeningen op basis van onteigening, de financiële begrotingen, aan- en verkoop, taxaties van betrokken boerderijen en land, alsmede de onderhandelingen met de Provincie en tussen partijen is ons werk in deze zaak geweest.

Wij feliciteren alle partijen met het bereikte resultaat!

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?