Melkveehouders hebben vertrouwen in de toekomst!

Agrimatie (onderdeel van Wageningen University & Research) publiceert regelmatig interessante cijfers over de agrosector. Deze blog gaat in op hun bevindingen over de melkveehouderij in het jaar 2018. Een bijzonder jaar want ondanks dat het saldo van de melkveehouderij daalde, steeg de stemming en het vertrouwen van de melkveehouders.

De blog begint met wat minder positief nieuws, met cijfers over het saldo van melkveebedrijven en het gemiddelde inkomen, maar uit deze blog zal blijken dat dit niet voor een algehele negatieve stemming en minder vertrouwen hoeft te zorgen.

Saldo melkveebedrijf

In 2018 is het saldo van een melkveebedrijf afgenomen en ligt deze inmiddels ruim (ca. 12%) onder het tienjaarsgemiddelde. Voor het gestandaardiseerde bedrijf dat bestaat uit 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.825 liter is het gemiddelde saldo circa €15.500,- euro per maand. Dit is ongeveer € 3.000,- minder dan in 2017! Ook is gekeken naar het gemiddelde inkomen per onbetaald arbeidsjaareenheid. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2018 is voor de gewone melkveehouder gehalveerd: in 2017 was het gemiddelde inkomen nog €63.500,- terwijl dit in 2018 ‘slechts’ op €30.400,- wordt geschat. Bij de biologische melkveehouder daalde het inkomen zelfs van €45.900,- naar €20.300,-.

Hoge voerkosten

Voor een verklaring van de daling hoeft niet ver gezocht te worden. De hogere voerkosten in combinatie met een lagere melkprijs heeft ervoor gezorgd dat het mes aan twee kanten snijdt. De extreme droogte in de zomer heeft er deels voor gezorgd dat de ruwvoerprijzen bijna 25% duurder waren dan in 2017. Daar komt bij dat de melkveehouder door de droogte ook meer ruwvoer moest kopen om genoeg voer in voorziening te hebben.

Lees hier hoe boer Bert de droge zomer heeft ervaren.

Lage melkprijs

De gemiddelde maandprijzen van melk waren in 2018 ook lager dan in 2017, maar waren wel relatief stabiel (zie onderstaande grafiek). Het verschil tussen de hoogste en laagste melkprijs was in 2018 slechts 4 euro per 100kg melk terwijl dit in andere jaren wel eens 12 á 14 euro geweest is (2014 en 2016).

De hogere kosten enerzijds en lagere opbrengsten anderzijds hebben samen gezorgd voor een relatief sterke daling in het saldo en inkomen ten opzichte van 2017. Veel melkveehouders hebben dit direct of indirect in hun portemonnee gevoeld.

De hogere kosten enerzijds en lagere opbrengsten anderzijds hebben samen gezorgd voor een relatief sterke daling in het saldo en inkomen ten opzichte van 2017. Veel melkveehouders hebben dit direct of indirect in hun portemonnee gevoeld.

Positieve stemming van melkveehouders

Het bijzondere van dit verhaal is dat, ondanks tegenvallende cijfers, de stemming over de huidige situatie en de toekomstverwachting van melkveehouders positief zijn. De stijging in de stemming en de verwachting zette zich in het derde kwartaal in en ontwikkelde zich in het vierde kwartaal gestaag door. De algemene vertrouwensindex die bestaat uit zowel de stemming als de verwachting op middellange termijn was begin 2018 nog 12,9 punten voor de melkveehouderij. Eind 2018 is de vertrouwensindex al 18,1 punten en lijkt een opwaartse trend ingezet. De melkveehouderij heeft eind 2018 meer vertrouwen dan de totale land- en tuinbouw (zie onderstaande grafiek). Daarnaast blijkt bij uitsplitsing naar verschillende onderdelen dat melkveehouders negatiever waren over de opbrengstprijzen, maar wel positiever zijn over de productie. Wellicht dat die laatste positieve houding de verbetering van de toekomstverwachting kan verklaren.

Houd uw blik op de toekomst!

De meer positievere houding in de melkveehouderij is een interessante ontwikkeling. Onlangs maakte het CBS namelijk bekend dat het algemene consumentenvertrouwen van Nederlanders al 6 maanden op rij daalt en de grootste daling in ruim 7 jaar kent naar 1 punt. Boeren zijn dus vergeleken met andere Nederlands positief! Voor alle melkveehouders: blijf positief, houd uw blik op de toekomst!

Blijf positief, houd uw blik op de toekomst!

Bronnen:

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?