MARKTBERICHT: AGRARISCH VASTGOED

De eerste 5 maanden van het jaar 2024 zijn bijna weer voorbij. Qua weersomstandigheden kenmerken deze 5 maanden zich met weinig vriezen en veel water. Gelukkig kon in de afgelopen week alsnog veel land- en oogstwerk worden gedaan.

Agrarisch vastgoed

Er is onder boeren veel vraag naar land. Afgelopen winter en voorjaar is door ons veel grond verkocht. Grond blijkt nog niet ‘uitverkocht’, want wij hebben de laatste dagen weer de mogelijke blokken grond te koop aangeboden.

De agrarische bedrijven voor veehouderij worden verkocht mits er een goede NB-vergunning op rust. Zo niet, dan worden deze bedrijven buiten de landbouw verkocht. In het Westen van het land zijn partijen van buiten de landbouw geïnteresseerd naar agrarische erfpercelen. Een verkoop verloopt dan ook voorspoedig. Het financieren van agrarische erven met agrarische bestemming door niet agrarische kopers is nog wel een behoorlijk aandachtspunt. Banken zijn hierbij behoorlijk terughoudend. 

Grasland

Er is meer vraag dan aanbod. Dit betekent oplopende prijzen, gemiddelde range van € 80.000,- tot € 100.000,- per hectare.

Akkerbouwland

Toenemende vraag en oplopende prijzen. € 105.000,- tot € 136.000,- per hectare, waarbij de locatie erg bepalend is voor de prijs.

Kavelruilen

We zijn er in geslaagd 4 kavelruil overeenkomsten te sluiten, waarbij er geoptimaliseerde verkavelingen zijn ontstaan en er ook 3 bedrijfsverplaatsingen hebben plaatsgevonden.

Verwachting

  • Blijvende vraag naar land, omdat het nodig is voor de mestplaatsing en voerderwinning . Een extra reden is als in de toekomst de GVE-norm per hectare  wordt ingevoerd, de hectares belangrijk zijn voor het bestaansrecht van een veehouderijbedrijf.
  • Vraag naar agrarische gebouwen blijft. Ondernemers die niet-agrarische bedrijfsruimte nodig hebben, kunnen maar zeer moeizaam aan geschikte bedrijventerreinen komen, omdat het aanbod daarvan zeer gering is. Men gaat daarom op zoek naar alternatieven die men dan op agrarische erven hoopt te vinden.
  • Provincie Zuid-Holland is zich iets actiever aan het opstellen voor inkoop/onteigening van NNN gebieden. Dus ook op dit gebied zijn er weer een aantal nieuwe opdrachten om een ‘bedreiging’ om te zetten in een kans.
Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?