Geen natuurbeschermingswetvergunning, wat zijn mijn rechten wel?

Stikstof is nog steeds een actueel onderwerp. Veel van onze klanten vragen zich af welke rechten zij hebben op het bedrijf, anders gezegd: hoeveel dieren zijn er vergund?

Als u een NB-wet vergunning heeft dan is deze vraag eenvoudig te beantwoorden. De aantallen die in uw beschikking staan, zijn de vergunde aantallen op uw bedrijf. Dit geldt ook voor een onherroepelijk verleende PAS vergunning.

Het vraagstuk wordt anders als u een PAS melder bent of wanneer u geen NB wetvergunning en geen PAS melding heeft. In dit scenario zullen we de ‘oude rechten’ moeten onderzoeken. Eerst moet, doormiddel van een AERIUS berekening, berekend worden op welke Natura-2000 gebieden u stikstofuitstoot heeft. Vervolgens moet er worden gekeken wat de referentiedata zijn op de Natura-2000 gebieden waarop u stikstofuitstoot heeft. Deze referentiedata lopen vanaf 1994 tot en met 2004.

Bij de omgevingsdienst kan uw milieudossier worden opgevraagd. Uw ‘oude’ vergunningen en meldingen worden dan toegestuurd.
Het aantal stuks vee, uit bijvoorbeeld een Hinderwetvergunning of een melding in het activiteitenbesluit voor de betreffende referentiedata, zijn de aantallen vee die op uw bedrijf vergund zijn.
Indien er na de referentiedata een melding is gedaan waar meer aantallen vee in gemeld staan, zijn deze niet vergund. Indien er na de referentiedata een melding is gedaan waar minder stuks vee in gemeld zijn, wordt dit het leidende aantal stuks vee wat vergund is op uw bedrijf.

Een voorbeeld

Een melkveebedrijf heeft stikstofdepositie op Natura-2000 gebieden waarvan de referentiedata in 1994 liggen. Uit het milieudossier blijkt dat er een Hinderwetvergunning uit 1992 voor 80 koeien en 30 stuks jongvee is. Indien er na deze datum geen meldingen meer zijn gedaan of nieuwe vergunningen zijn aangevraagd, is dit het aantal stuks vee wat vergund is.
Indien er bijvoorbeeld in 2006 een melding in het activiteitenbesluit gedaan is van alleen 50 stuks jongvee, wordt dit het aantal stuks vee wat vergund is in plaats van de 80 GVE en 30 JVE uit de Hinderwetvergunning. Door alleen het houden van 50 stuks jongvee is de stikstofdepositie omlaag gegaan en wordt dit leidend voor de vergunde aantallen.

Indien u graag wilt weten wat uw vergunde rechten zijn, dan kunnen wij een analyse voor u maken.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?