Familie Endlich; een succesvolle onteigeningszaak

Grond in Nederland is schaars. Er worden nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen ontwikkeld en ter compensatie worden natuurgebieden gerealiseerd. En om dit alles bereikbaar te houden worden er nieuwe wegen, watergangen of spoorwegen aangelegd.

Nieuwe ontwikkelingen waarbij het voor de overheid soms noodzakelijk is eigendommen te ontnemen in de vorm van een onteigening. Zo’n onteigening heeft vaak grote gevolgen. Wie getroffen wordt door zo’n besluit, wil de schade die dit veroorzaakt natuurlijk vergoed zien.

Bij een onteigening heeft u het recht een eigen deskundige in te schakelen die voor uw belangen opkomt, zodat u op gelijkwaardige wijze kunt onderhandelen met een deskundige vanuit de overheid of de projectontwikkelaar.

Sinds april 1995 wonen de heer en mevrouw Endlich in de woonboerderij aan de Steekterweg in Alphen aan den Rijn. In 2014 krijgen zij te horen dat de provincie Zuid-Holland de woonboerderij uit 1887 gaat slopen voor de aanleg van een nieuwe brug.

“Wij beseften dat wij bij het onteigeningsproces hulp nodig hadden en hadden die al gauw gevonden bij De Koning & Witzier. Niet alleen een makelaar/ taxateur bekend met woningen zoals onze woonboerderij, maar ook een gecertificeerd onteigeningsdeskundige die voor ons de onderhandelingen tot de schadeloosstelling kon voeren” aldus de heer Endlich.

In totaal heeft het meer dan 4 jaar geduurd voordat alle zaken geregeld waren. “Je bouwt in die periode toch een band op met elkaar en het is fijn als je weet dat op iemand kan vertrouwen” vertelt mevrouw Endlich. “Albert de Koning heeft met gevoel de situatie ingeschat en met ons meegeleefd in deze toch onzekere periode. De deskundig bijstand en de persoonlijke begeleiding heeft ons veel zorgen uit handen genomen en heeft uiteindelijk tot een positief resultaat geleid” vervolgt de heer Endlich, “en dat hebben wij zeer op prijs gesteld”.

“Behartigen van alleen uw belang”

De Koning & Witzier houdt zich dagelijks bezig met het taxeren van schadeloosstellingen, minnelijke grondverwerving, begeleiding van administratieve onteigeningsprocedures en ondersteuning in gerechtelijke onteigeningsprocedures. Ook begeleiden wij vastgoedeigenaren en -gebruikers die geconfronteerd worden met onteigening.

Heeft u behoefte aan begeleiding bij een onteigening? Laat u bijstaan en adviseren door De Koning & Witzier. Zo realiseren wij een schadeloosstelling die past bij uw situatie en met oog op de toekomst.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?