Duurzame energie op uw grond, 2 tips!

De makelaars en onteigeningsdeskundigen van De Koning en Witzier hebben gespecialiseerde kennis over grond. Met deze kennis kunnen wij u adviseren wanneer u te maken krijgt met duurzame energie op uw grond, zoals een windmolen of zonnepark. Het is nogal wat; een windmolen van gemiddeld 100 meter hoog of een aantal hectare zonnepanelen én dat op uw grond. In deze blog worden twee tips beschreven over de afspraken rondom duurzame energie op uw grond.

Het is nogal wat; een windmolen van gemiddeld 100 meter hoog of een aantal hectare zonnepanelen én dat op uw grond.

In de afgelopen periode hebben wij verschillende boeren en grondeigenaren geadviseerd over de vestiging van een windmolen of de aanleg van een zonnepark. Wij hebben onder andere advies gegeven bij negen windmolens in de Hogezandsepolder. Dit betreft twee akkerbouwers langs het Hollands Diep. Voor deze twee ondernemers hebben wij onderhandeld met de ontwikkelaar van de windmolens. Er zijn namelijk verschillende belangrijke punten om te komen tot een goede overeenkomst.

Aandachtspunten duurzame energie

Wanneer een windmolen gevestigd wordt, krijgt u te maken met een recht van opstal. Dit is een recht dat de ontwikkelaar van een windmolen of zonnepark, een windmolen of zonnepark mag plaatsen op uw grond. Voor dit recht van opstal wordt een zakelijk recht overeenkomst opgesteld.

De zakelijk recht vergoeding

In veel gevallen wordt er een recht van opstal gevestigd op uw grond. Doormiddel van een recht van opstal kan iemand anders een eigendom hebben op uw grond, in het geval van duurzame energie is dit de ontwikkelaar hiervan. In de zakelijk recht overeenkomst wordt onder andere een vergoeding afgesproken voor de grondeigenaar. In veel gevallen staat deze vergoeding in relatie met de capaciteit van de windmolen of het zonnepark. Deze vergoeding moet goed worden bekeken, het is namelijk goed om te beseffen dat deze vergoeding de beperkingen en de mogelijke overlast van het recht van opstal voldoende dekt.

Daarnaast is het belangrijk om af te spreken wanneer de betaling van de zakelijk recht vergoeding start. Vanaf het vestigen van het recht van opstal heeft u een beperking op de grond, dus dan is het rechtvaardig dat de zakelijk recht vergoeding ook direct start.

De ontsluiting

Het zonnepark of de windmolen moet worden gebouwd. Het is belangrijk dat er afspraken zijn gemaakt over de aanvoerroute van materialen. Daarnaast heeft de windmolen of het zonnepark onderhoud nodig, dit kan de nodige overlast geven. Hierin moet u beseffen dat het niet wenselijk is dat de materialen etc. over uw erf komen. Als ondernemer of grondeigenaar mag u daar zo min mogelijk last en schade van ondervinden.

Bovenstaand zijn tips beschrijven waar u onder andere mee te maken krijgt als er duurzame energie op uw grond gevestigd wordt. Deze twee tips zijn niet de enige zaken waar aandacht voor moet zijn. De gespecialiseerde makelaars van De Koning en Witzier staan u graag bij om u bij de bovenstaande zaken en alle verder bijkomende zaken te adviseren. Zit u op dit moment in deze situatie of komt u in de toekomst in deze situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?