Bedrijfsovername en aanpassingen BOR 2024

Wat betekent dit voor het verhuurd onroerend goed op de boerderij

BOR
De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een belastingfaciliteit in Nederland die bedoeld is om de overdracht van een onderneming binnen een familie te vergemakkelijken en fiscaal gunstig te maken.

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat een deel van de waarde van het bedrijf of de onderneming wordt vrijgesteld van schenk- en erfbelasting, zodat de bedrijfsopvolging niet leidt tot een te zware fiscale last voor de opvolgende generatie. Dit kan de continuïteit van het bedrijf bevorderen, omdat de erfgenamen of opvolgers hierdoor niet gedwongen worden om het bedrijf te verkopen om de belasting te kunnen betalen.

Verhuurd agrarisch onroerend goed
Vanaf 2024 valt verhuurd vastgoed niet onder de BOR, verhuurd vastgoed wordt dan als beleggingsvermogen gekwalificeerd en niet als ondernemingsvermogen. De bedrijfsopvolgingsregeling is echter alleen van toepassing op het ondernemingsvermogen.

Kortlopende teeltpachtovereenkomsten worden niet gezien als verhuur. Deze pachtovereenkomsten zijn namelijk nodig voor het behoud van het grondgebruik van de onderneming. De kortlopende teeltpachtovereenkomsten vallen daarom in 2024 wel onder de BOR.

Wat in 2024 echter niet meer onder de BOR valt is land wat verhuurd wordt, bijvoorbeeld voor zonnepanelen op het land. In de praktijk komen we steeds meer landbouwgronden tegen die langjarig zijn verhuurd voor zonnepanelen. Dit zijn vaak overeenkomsten die ca. 25 tot 30 jaar zijn afgesloten. Deze gronden vallen met ingang van 2024 niet meer onder de BOR.
Het verhuurde gedeelte kan dan niet worden doorgeschoven. Dit betekent dat er wel afgerekend moet worden voor mogelijke inkomstenbelasting (stille reserve) en schenk- en erfbelasting, wat een zware druk op de bedrijfsovername kan veroorzaken.
Er zijn ook weer mogelijkheden om de belastingdruk te verminderen, door het land bijvoorbeeld in een BV te doen.

Wij merken in de praktijk dat steeds meer landbouwgronden worden verhuurd voor zonnepaneelvelden. Financieel is dit aantrekkelijk maar weet vooraf goed wat de gevolgen voor u zijn. Laat u dus goed informeren door een deskundige voordat u een overeenkomst aangaat met het verhuur van uw agrarisch onroerend goed.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?