BEDRIJFS-VERPLAATSING OF EMIGREREN?

Veel agrarische ondernemers denken na over de toekomst, blijkt uit contacten met onze relaties. Door de gegeven omstandigheden in Nederland is verder ontwikkelen van agrarische bedrijven vaak niet eenvoudig. Onze overheid is bezig om de stikstof emissie van veehouderij bedrijven terug te dringen. Het lijkt er echter toch sterk op dat dezelfde overheid dit “probleem” alleen kan/wil oplossen als de grond van een bedrijf erbij gekocht kan worden. Kennelijk is er een grote behoefte naar ruimte waarbij vooral veel landbouwgrond nodig is?

Inmiddels zit agrarisch Nederland al ruim vijf jaar op slot. Dit betekent dat meerdere ondernemers in de problemen komen, omdat bijvoorbeeld een nieuwe investering in een stal hoognodig is of een PAS melding hebben gedaan maar geen vertrouwen hebben dat de overheid dit gaat oplossen. Een PAS melding op een bedrijf betekent dat een bank niet wil financieren bij aankoop van grond of de bouw of uitbreiding van een stal.

Hoewel bedrijfsverplaatsing niet zo eenvoudig lijkt, hebben wij in de afgelopen jaren toch meerdere ondernemers “vooruit” kunnen helpen door hun bedrijf binnen Nederland te verplaatsen. Op deze manier konden meerdere doelen in één klap worden bereikt zoals een nieuwere stal, een geldige NB-wet
vergunning in plaats van een PAS melding en een grotere oppervlakte grond.

Wanneer u ook met deze vragen zit nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen om samen met u de mogelijkheden op dit gebied door te nemen en te rekenen.

Emigreren

Na jaren van een betrekkelijk weinig belangstelling is emigreren weer meer in beeld bij agrarische ondernemers.

In het buitenland liggen ons inziens goede, vaak betere, mogelijkheden om uw bedrijf verder te ontwikkelen. Met name de “ruimte” die in het buitenland beschikbaar is geeft mooie kansen voor gedreven Nederlandse ondernemers. Wij werken voor emigratie samen met FARMS4SALE. De mensen van dit bedrijf hebben contacten in het buitenland en kunnen u of jou informeren over de mogelijkheden. Ook voor hen die emigratie overwegen geldt de uitnodiging om dit eens vrijblijvend met elkaar te bespreken. Na een waardering van uw bedrijf kunnen we voor u uitrekenen wat u netto zou kunnen besteden in het buitenland. Aan de hand van dit bedrag kan worden beoordeeld of emigreren haalbaar is.

Deel dit bericht

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?