Verkocht

Radiolaan Lopikerkapel

Verkocht

Omschrijving

Te koop bij inschrijving – Totaal ca. 18.72.55 ha. cultuurgrond

Algemeen
Aangeboden worden percelen landbouwgrond. Per inschrijving uiterlijk 20 november 2023, in 2 afzonderlijke kavels (of het geheel).
– Kavel 1 (blauw): circa 8.73.07 ha.
– Kavel 2 (geel): circa 9.99.48

Bodem
De percelen bestaan grotendeels uit Kalkloze poldervaaggronden;
– zavel en lichte klei, profielverloop 3, of 3 en 4 (bodemcode Rn67C)
– zware klei, profielverloop 3, of 3 en 4 (bodemcode Rn47C)
Hierdoor zijn de percelen uitermate schikt voor de teelt van gras, maar ook voor meer akkerbouwmatige gewassen (zoals snijmais/graan/bieten).

Ontsluiting
Kavel 1 heeft een eigen ontsluiting direct op de Lekdijk. Door middel van de dubbele stoep hoef je niet scherp te draaien om de dijk op te gaan.
Kavel 2 is ontsloten middels een erfdienstbaarheid van weg (via perceel Lopik F 432, een verhard pad), eventueel te verbreden met een strook grond in eigendom van ca. 10 meter breed naar de Radiolaan. Op deze 10 meter strook zal een (tijdelijke) erfdienstbaarheid van weg komen voor het resterende deel 348.

Bestemmingsplan
Op de percelen IJsselstein H 11, 12, 269 en 273 rust het Bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord en Zuid, gemeente IJsselstein. Onherroepelijk vastgesteld op 17 december 2015. Enkelbestemming agrarisch. Dubbelbestemming: Leiding – Brandstof, dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3 & 4, dubbelbestemming: Waterstaat – Waterkering. Gebiedsaanduiding: overige zone – archeologisch waardevol gebied – 1. Meer informatie via de gemeente IJsselstein of ruimtelijkeplannen.nl. Het perceeltje Lopik F 348 ged. valt formeel in de gemeente Lopik en heeft een Agrarische bestemming.

Omgevingsvisie / Gebiedsperspectief
De gemeente IJsselstein heeft in november 2022 de omgevingsvisie vastgesteld. Een groot deel van deze gronden liggen in het zogenaamde “ontwikkelingsgebied Kromme IJsselpark”. Het is niet geheel duidelijk wat hier op termijn wordt beoogd, maar termen die voorkomen zijn recreatie, natuur, wonen, meervoudige oplossingen voor energietransitie maar ook verduurzaming van grootschalige landbouw. Eén en ander zou nog onderzocht dienen te worden. Op 3 november 2022 is het gebiedsperspectief voor het kromme IJsselgebied opgesteld. Het document kunt u online vinden op de projectsite of via de makelaar.

In het licht van deze plannen is reeds in 2020 een meerwaardeclausule afgesproken met de toenmalige verkoper. Deze afspraken gaan via kettingbeding op de (nieuwe) koper en opvolgers. De termijn ervan is 10 jaar na 30 december 2020, waarbij tot zekerheid een hypotheekakte is gevestigd. Deze kan in rang wisselen ten behoeve van de financier van koper, zodat dit geen belemmering hoeft te vormen voor financiering met vreemd vermogen. Koper vrijwaart verkoper voor deze nabetalingsverplichting of de betreffende hypotheek akte wordt opnieuw gevestigd. Voor de exacte tekst en bepalingen verwijzen wij u naar de leveringsakte uit 2020).

Overig
– Het jachtrecht en visrecht zijn mogelijk verhuurd.
– Het waterschap (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) is bezig met de verzwaring van de Lekdijk. Hiervoor wil het waterschap in de toekomst mogelijk stroken grond langs de dijk in eigendom verwerven en/of belasten met een zakelijk recht. Hiervoor wordt men door de overheid volledig schadeloos gesteld.
– Percelen zijn verpacht tot 31 december 2023.
– Bij de overdracht vindt geen verrekening plaats van zakelijke lasten en/of pachtsommen over 2023.
– Oplevering van de percelen as-is-where-is
– Er loopt nog een vrijstellingsperiode voor de overdrachtsbelasting (art. 15.1.q). Deze verplichting gaat over op de koper.
– Notaris voor deze overdracht is Blokhuis-Duinstra Notariskantoor te IJsselstein (UT).
– Een gedeelte van de percelen maakt onderdeel uit van de Lekdijk.
– Op de percelen rust een herinrichtingsrente van ca. €152 per ha per jaar tot en met 2034.
– In de percelen wordt nog een leiding ten behoeve van Defensie aangelegd (zakelijk recht).

– Aanbiedingsplicht: het strekt tot aanbeveling als koper bereid zou zijn een aanbiedingsplicht overeen te komen. Dit houdt in dat indien de koper binnen 20 jaar na de eigendomsoverdracht de percelen wenst te verkopen (om welke reden dan ook), hij/zij deze eerst aanbiedt aan verkoper tegen de dan geldende marktwaarde. Als u daartoe bereid bent, geeft u dat aan bij uw inschrijving.

Inschrijving en planning
De relevante stukken en bijlagen kunt u inzien in onze projectwebsite: radiolaanlopikerkapel.nl
Voor sommige documenten is een wachtwoord nodig. Het wachtwoord kunt u opvragen bij verkopend makelaar: pj.dejong@koningwitzier.nl Inschrijving sluit op maandag 20 november 2023 om 12:00 uur.

De inschrijvingen dienen bij voorkeur plaats te vinden via radiolaanlopikerkapel.nl met daarin duidelijk aangegeven of er voorbehouden van toepassing zijn namens de koper met duidelijke omschrijving.
Als dat (echt) niet lukt, kunt het volledig ingevulde biedingsformulier verzenden aan ons kantoor te Leerdam (Westwal 34, 4141 AP Leerdam), waarbij de (tijdige) ontvangst voor risico van de verzender is. Vermeldt u op de envelop duidelijk dat het “inschrijving Radiolaan” betreft.

Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

Het winnende bod zal dinsdag 21 november bericht ontvangen, waarna zo spoedig mogelijk de koopakte wordt opgesteld en door partijen getekend. Er is pas sprake van een overeenkomst, op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst (model NVM, voor landelijk vastgoed) door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend.

Eigendomsoverdracht en betaling op donderdag 21 december 2023

Vrijblijvende aanbieding
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst, op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van een gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
Beschikbaar per 21-12-2023
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
18 ha 72 a 55 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
IJsselstein H 11
Oppervlakte
0 ha 24 a 30 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ISS00-H-11
Perceelnaam
IJsselstein H 269
Oppervlakte
14 ha 64 a 40 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ISS00-H-269
Perceelnaam
IJsselstein F 348
Oppervlakte
0 ha 4 a 40 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ISS00-F-348
Perceelnaam
IJsselstein H 12
Oppervlakte
1 ha 96 a 60 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ISS00-H-12
Perceelnaam
IJsselstein H 273
Oppervlakte
1 ha 82 a 85 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ISS00-H-273
Bekijk alle kenmerken

Media

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?