Nieuwe Rijksweg Lexmond

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Een sierteeltkwekerij en boomgaard van totaal 3.96.70 ha groot, met bouwvlak voor agrarisch servicegebouw

Het perceel is 3.96.70 ha. groot en is van zeer goede kwaliteit grondsoort. Het perceel is daarom ook al jaren in exploitatie voor de sierteelt en gedeeltelijk voor de fruitteelt. Het perceel is breed ontsloten via een dam op de Nieuwe Rijksweg, een rustige parallelweg waar voornamelijk agrarisch- en bestemmingsverkeer gebruik van maakt. Tevens is er op het perceel een agrarisch bouwvlak aanwezig van ca. 170 m2 groot. Het perceel is belast met €44,52 herinrichtingsrente tot 2030.

Roerende zaken
Op het terrein zijn verschillende roerende zaken aanwezig die ook overgenomen kunnen worden, zoals:
– Stelcon betonplaten, ca. 750 m2 (belast met instandhoudingsverplichting tot en met 2026)
– Afrastering middels betongaas matten, ca. 975 strekkende meter
– Beregeningsinstallatie voor sierteelt
– Staande gewassen/teelten, deze worden momenteel gedeeltelijk al verkocht.

Bodemkaart
Het perceel bestaat uit verschillende grondsoorten, de beste grond ligt vooraan. De grondsoort bestaat uit:
– Kalkhoudende ooivaaggronden; lichte zavel (Rd10A)
– Kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei, profielverloop 5 (Rn95A)
– Kalkhoudende poldervaaggronden; zavel en lichte klei, profielverloop 3, of 3 en 4, of 4 (Rn66A)
– Kalkloze drechtvaaggronden; profielverloop 1 (Rv01C)

Bestemmingsplan
Het perceel valt binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Zederik”, dat is vastgesteld 29 juni 2015 en inmiddels deels onherroepelijk. De percelen hebben de (enkel)bestemming: Agrarisch, dubbelbestemming: Waarde – Archeologie – 4. De functieaanduiding op het voorste gedeelte is Sierteelt en van het achterste gedeelte fruitteelt. Op het perceel in een bouwvlak aanwezig van 170 m2 voor de bouw van een “specifieke vorm van agrarisch – servicegebouw” waarbij een bedrijfswoning wordt uitgesloten. Op het perceel ligt de gebiedsaanduiding: milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied. Meer informatie via de gemeente Vijfheerenlanden of ruimtelijkeplannen.nl.

Vergunningen
– Tent voor agrarische doeleinden, 8 maanden per jaar
– Betonplaat niet aanwezig
– Container = tijdelijke vergunning

Overig
– Het perceel is ca. 850 meter lang en ca. 47 meter breed
– Het perceel is gedeeltelijk gedraineerd
– Het perceel is omsloten door een A- en B watergang.
– Voor de aanleg van de betonplaat is door het waterschap Rivierenland een subsidie verstrekt, hierbij is een instandhouding verplicht tot 1 december 2026.
– Het jachtrecht is momenteel verhuurd

Vraagprijs: op aanvraag
Aanvaarding: in overleg

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Jan de Jong: 06- 538 969 73.

Vrijblijvende aanbieding
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Er is pas sprake van een overeenkomst, op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van een gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
3 november 2023
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
3 ha 96 a 70 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Zederik B 38
Oppervlakte
3 ha 96 a 70 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
ZDR00-B-38
Bekijk alle kenmerken

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?