Meerpolder 31 Zoetermeer

Prijs op aanvraag

Omschrijving

Percelen goede cultuurgrond met een oppervlakte van ca. 12.50.90 ha. De grond is gelegen in de Meerpolder te Zoetermeer. De grond heeft een eigen uitrit naar de openbare weg (Meerpolder). Onderling zijn percelen ontsloten door middel van dammen. De grond is ook geschikt voor akkerbouw. De grond is gedeeltelijk gedraineerd. De drainage is niet nieuw, maar functioneert redelijk. Ter ontsluiting van de percelen wordt er een dam gemaakt, zie bijgaande schets.

Kadastrale gegevens:
Zoetermeer A 138 – 0.59.90 ha.
Zoetermeer A 139 – 0.57.80 ha.
Zoetermeer A 140 – 1.55.30 ha.
Zoetermeer A 141 – 1.53.90 ha.
Zoetermeer A 142 – 0.02.76 ha.
Zoetermeer A 220 – 0.03.04 ha.
Zoetermeer A 335 (ged.) – 8.13.87 ha. (circa)
Zoetermeer A 437 (ged.) – 0.04.33 ha. (circa)
Zoetermeer A 438 – 0.00.02 ha. (gerekend bij 437)
Totaal: 12.50.90 ha. (circa)

Bestemmingsplan:
De grond ligt in het bestemmingsplan ‘Meerpolder‘ van de gemeente Zoetermeer. Het bestemmingsplan is geheel onherroepelijk in werking en vastgesteld op 08-06-2015. De grond heeft:
De bestemming: Agrarisch met waarden – Natuur en Landschapswaarden en Bedrijf – 1.
De functieaanduiding: Specifieke vorm van bedrijf – opsporing van delfstoffen.
Zie voor meer informatie: www.omgevingswet.overheid.nl/home

Algemene informatie:
– Jachtrecht: verhuurd
– Visrecht: n.v.t.
– Grondsoort: klei/zavel
– Gemeten maat: niet bekend i.v.m. gedeeltelijke percelen
– Nutriëntengebied: nee
– Zoetermeer A 335: Eigendom belast met Zakelijk recht van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Gerechtigde: Stedin Netbeheer B.V.
– Zoetermeer A 335: Opstalrecht Nutsvoorzieningen. Gerechtigde: Nederlandse Aardoli Maatschappij B.V., Dunea N.V., Gemeente Zoetermeer.
– Zoetermeer A 437: Opstalrecht Nutsvoorzieningen. Gerechtigde: Dunea N.V.
– Zoetermeer A 438: Eigendom belast met Opstal. Gerechtigde: Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
– Zoetermeer A 438: Opstalrecht Nutsvoorzieningen. Gerechtigde: Dunea N.V.
– De ontsluiting richting Meerpolder wordt eigendom van de koper van de grond, maar de eigenaar van de boerderij (Meerpolder 31) en daarmee perceel 437 heeft ook een uitrit naar de openbare weg. Koper van het land verleent een onbelemmerde uitrit aan verkoper/eigenaar.
– Er is dichtbij de uitrit op de Meerpolder een klein perceel (Zoetermeer A 438) met een zakelijk recht, waarop een weerstation is geplaatst (zie opstalrecht KNMI). De koper van de grond moet overpad verlenen, om het weerstation te kunnen bereiken.

Overige voorwaarden:
– De grond kan per heden worden gekocht, maar het gebruik is voor het hele jaar 2024 voorbehouden aan verkoper.
– Levering en betaling van de grond dient plaats te vinden op 23-08-2024.
– De feitelijke levering vindt plaats rovenoogst 2024, in ieder geval nadat de maïs is geoogst.

Richtprijs:
€ 100.000/ha. kosten koper.

Contactpersoon:
De Koning & Witzier Makelaars
Dhr. N. Doelman: 06 53 64 10 01
Dhr. P. Doelman: 06 36 48 37 70

Vrijblijvende aanbieding:
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst, op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van een gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Koopprijs
Prijs op aanvraag
Aangeboden sinds
30 april 2024
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
12 ha 50 a 90 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Zoetermeer A 142
Oppervlakte
0 ha 2 a 76 ca
Perceel
ZTM00-A-142
Perceelnaam
Zoetermeer A 220
Oppervlakte
0 ha 3 a 4 ca
Perceel
ZTM00-A-220
Perceelnaam
Zoetermeer A 438
Oppervlakte
0 ha 0 a 2 ca
Perceel
ZTM00-A-438
Perceelnaam
Zoetermeer A 139
Oppervlakte
0 ha 57 a 80 ca
Perceel
ZTM00-A-139
Perceelnaam
Zoetermeer A 138
Oppervlakte
0 ha 59 a 90 ca
Perceel
ZTM00-A-138
Perceelnaam
Zoetermeer A 335
Oppervlakte
8 ha 13 a 87 ca
Perceel
ZTM00-A-335
Perceelnaam
Zoetermeer A 140
Oppervlakte
1 ha 55 a 30 ca
Perceel
ZTM00-A-140
Perceelnaam
Zoetermeer A 437
Oppervlakte
0 ha 4 a 31 ca
Perceel
ZTM00-A-437
Perceelnaam
Zoetermeer A 141
Oppervlakte
1 ha 53 a 90 ca
Perceel
ZTM00-A-141
Bekijk alle kenmerken

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?