Verkocht

Kom Lekdijk 38 nabij Lexmond

Verkocht

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING d.d. 8 februari 2023

3.80.70 ha landbouwgrond nabij Kom Lekdijk 38 te Lexmond
Gemeten maat: 3.42.69 ha. + ca. 2.500 m2 zomerdijk als grasland

Kadastraal bekend: gemeente Zederik, sectie A, nummer 388, groot 38.070 m2, of wel 3.80.70 hectare. Op het perceel rust een ruilverkavelingslast van € 94,20,- deze loopt met eindjaar 2030.
Het perceel is buitendijks gelegen aan de Lek. Vanaf de Kom Lekdijk (nabij nummer 38; camping de Uiterwaard ) ligt een dam naar het perceel waardoor het via een erfdienstbaarheid op voorliggend perceel, kadastraal bekend Zederik, A, 397 bereikbaar is. Deze erfdienstbaarheid loopt langs de camping op naar de openbare verharde weg. Op het te koop aangeboden perceel rust een recht van overpad ten behoeve van naast gelegen perceel, kadastraal bekend Zederik, A, 387.

De grondsoort is in de volksmond klei, volgens de bodemkaart betreft het kalkhoudende poldervaaggronden; zware zavel en lichte klei & Kalkhoudende ooivaaggronden; lichte zavel. (voor meststoffenwet 100% klei)

Bouwplan:
2022 maisteelt
2021 maisteelt
2020 grasteelt
2019 grasteelt
2018 grasteelt

In het perceel zijn geen sloten aanwezig, om het perceel wel. Aan de noordwestkant van het perceel ligt de zomerdijk (ca. 2.500 m2) aan de Lek. Het perceel is verder omsloten door percelen landbouwgronden.
Voorts is het perceel belast met Opstalrecht Nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten behoeve van de gemeente Vijfheerenlanden.

Bestemming:
Enkelbestemming: Agrarisch
Dubbelbestemming: Waterstaat – waterhuishoudkundige en waterstaatkundige functie
Waarde archeologie 4
Gebiedsaanduiding: milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied
De cultuurgrond is gelegen in de ecologische hoofdstructuur. Voor verder specificatie verwijzen wij u naar het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl of de gemeente Vijfheerenlanden.

Vergelijkbare transacties werden onlangs gesloten voor een prijs van € 70.000,-/ha
Aanvaarding: In overleg

Inschrijving sluit op 8 februari 2023 om 12:00 uur.
De inschrijvingen dienen bij voorkeur plaats te vinden via www.komlekdijk38nabij.nl met daarin duidelijk aangegeven of er voorbehouden van toepassing zijn namens de koper met duidelijke omschrijving. Verkoper behoudt zich het recht van gunning voor.

De bijlagen kunt u inzien in onze homeshow website op: www.komlekdijk38nabij.nl
Voor sommige documenten is een wachtwoord nodig. Het wachtwoord kunt u opvragen bij verkopend makelaar: a.degroot@koningwitzier.nl

Vrijblijvende aanbieding Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend. Er is pas sprake van een overeenkomst, op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van een gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
3 ha 80 a 70 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Zederik A 388
Oppervlakte
3 ha 80 a 70 ca
Eigendomssituatie
Eigendom belast met beperkte rechten
Perceel
ZDR00-A-388
Bekijk alle kenmerken

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?