Verkocht onder voorbehoud

Burg Ten Holteweg Dalen

Verkocht onder voorbehoud

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
2 percelen cultuurgrond, mais geschikt. Totale oppervlakte 15.47.55 ha.
INSCHRIJVING SLUIT OP MAANDAG 22 APRIL 2024 OM 12.00 uur

Plaatselijk bekend:
Dalen, nabij de Burgemeester ten Holteweg nummer 50 / Hoogehaar 16, gemeente Coevorden.

Kadastraal bekend:
Gemeente Dalen sectie F 423 – groot 06.58.05 ha
Gemeente Dalen sectie F 545 – groot 08.89.50 ha.

Omschrijving:
De inrit van de kavel is naast de Burgemeester van Holteweg 50.
Daar is een eigen inrit.

Op dit perceel ligt een toegangspad naar perceelnummer 545.
Langs het pad is een waterput gelegen met een watermeter voor leidingwater.

Perceel 423 heeft een breedte van ca. 275 meter en een lengte van ca. 230 meter

Perceel 545 heeft een maximale lengte van ca. 435 meter en een breedte van ca. 230 meter.
Dit perceel sluit aan achter de gebouwen bij Hoogehaar 16 te Dalen.

Achter de opstallen Hoogehaar 16 te Dalen ligt een gedeeld agrarisch bouwblok (ca. 46 x 108 meter = ca. 5.117 m2) wat onderdeel uitmaakt van perceel 545.
Functieaanduiding: bedrijf; activiteit loonbedrijf.

Grondsoort:
Zie brochure

Bestemming:
Gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied, Gemeente Coevorden – (deels) onherroepelijk vastgesteld d.d. 9 december 2014.

De bestemming heeft ter plaatse de aanduiding:
Agrarisch met waarden – Beekdallandschap
Een gedeelte heeft een dubbele bestemming waarde – archeologisch verwachtingswaarde
Gebiedsaanduiding – overige zone – grootschalig landbouwgebied

Perceel 545 heeft ca. 5117 m2 agrarisch-bouwblok.

Door de percelen loopt een gebiedsaanduiding vrijwaringszone – buisleidingenstraat.
Voor zover bekend is daar geen gebruik van gemaakt. De eigendomsinformaties geven geen beperkende rechten aan.

Er is voor het gebied een omgevingsplan gemeente Coevorden in werking vanaf 01-01-2024
Zie voor meer bestemmingsplaninformatie het www. omgevingsloket.nl

Overig
Jachtrecht verhuurd: neen
Visrecht verhuurd: neen
SNL – overeenkomst afgesloten: neen

De gronden worden te koop aangeboden door de hypotheekhouder.

Oplevering:
Percelen worden geleverd in de staat zoals deze zich thans bevinden met dien verstande dat het de gebruiker is toegestaan tot een nader te bepalen datum losse zaken/bouwsels weg te nemen. Hetgeen de gebruiker niet meeneemt, blijft achter.

Termijnen:
Inschrijving vindt plaats voor maandag 22 april 2024 om 12.00 uur
Bij gunning wordt de koopovereenkomst getekend voor 6 mei 2024.

Betaling zo spoedig mogelijk.

Ontbindende voorwaarde:
In de koopovereenkomst wordt een ontbindende voorwaarde opgenomen voor de verkoper / hypotheekhouder dat het geheel vrij van rechten van derden geleverd kan worden. Ontbindingsdatum uiterlijk 1 juli 2024.

In verband met het teeltseizoen 2024 alsmede de opgave bij RVO per 1 mei 2024 zal er met de koper mogelijk een eenmalig pachtovereenkomst gesloten kunnen worden voor het seizoen 2024. Indien de aankoop voor koper gezien onvoorwaardelijk is.
Pachtprijs € 1.700 / ha. voor het seizoen 2024.
Als de koop en betaling wordt afgerond voor 1 juli 2024 zal de pachtprijs vervallen.

Inschrijven/overige documenten-informatie:
Er zijn extra documenten ter informatie opgenomen in onze Homeshow:. Hierin is ook burgemeestertenholteweg0ong.nl het inschrijvingsformulier opgenomen.
Het wachtwoord is per e-mail op te vragen: w.dejong @koningwitzier. nl.

U kunt een bieding doen via het inschrijvingsformulier, welke uiterlijk maandag 22 april 2024 voor 12.00 uur in ons bezit dient te zijn (e-mail: w.dejong @koningwitzier. nl).

U kunt op eigen gelegenheid het object bezichtigen. Bezichtigen te voet en hekken graag gesloten houden.

Gunning:
Verkoper heeft het recht van gunning voorbehouden.

De behandeld makelaar is A. Ph. (Albert) de Koning, telefoonnummer 0653 221 088.

Vrijblijvende aanbieding
Deze informatie, eventuele gesprekken, onderhandelingen etc. zijn allen vrijblijvend.
Er is pas sprake van een overeenkomst, op het moment dat de opgestelde koopovereenkomst door beide partijen is (beoordeeld en) ondertekend. Zolang de koopakte niet door beide partijen is ondertekend, is er geen sprake van een gebondenheid in welke zin dan ook en hebben partijen het recht zonder kostenvergoeding etc. af te zien van een transactie.

Lees de volledige omschrijving

Kenmerken

Algemeen

Aangeboden sinds
22 maart 2024
Status
Verkocht onder voorbehoud
Aanvaarding
In overleg
Hoofdfunctie
Losse grond
Soort bouw
Bestaande bouw

Oppervlakten en inhoud

Totaal hectare
15 ha 47 a 55 ca

Kadastrale gegevens

Perceelnaam
Dalen F 545
Oppervlakte
8 ha 89 a 50 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
DLN00-F-545
Perceelnaam
Dalen F 423
Oppervlakte
6 ha 58 a 5 ca
Eigendomssituatie
Volle eigendom
Perceel
DLN00-F-423
Bekijk alle kenmerken

Bent u benieuwd geworden wat wij voor u kunnen betekenen?